EditQuickReference

(Bu sayfa Site.EditQuickReference sayfasının Türkçe çevirisidir, 30.05.2007)

Temel Metin Düzenleme Kuralları - TextFormattingRules? - DocumentationIndex?

Tablolar: Tables? - TableDirectives?

Paragraflar: yeni bir paragraf için bir satır boş bırakın;

Satır bölme: \\ ya da [[<<]]

-> girinti için, -< asılı metin için

Satır birleştirme: \

Listeler: * numarasız, # numaralı, :kavram:tanım listeleri için tanım
Vurgular: ''yatık'', '''kalın''', '''''kalın ve yatık''''', @@daktilo@@ (sabit genişlikli)
Göndermeler: [[başka sayfaya]], [[http://www.ornek.de]], [[başka sayfaya | bağlantı metni]], [[#çapa]]
Gruplar: [[Grup/Sayfa]] sayfa şeklinde görünür, [[Grup.Sayfa]] ise Grup.Sayfa şeklinde, [[Grup(.Sayfa)]] yalnızca Grup görünür
Başlıklar: !!, !!! üst ve alt başlıklar, ---- yatay çizgi

Normal biçim: [=...=]

Diğer Etiketler: [+büyük+], [++daha büyük++], [-küçük-], [--daha küçük--], '^üst yazı^', '_alt yazı_', {+eklenmiş+}, {-silinmiş-}

Önbiçimli alan: [@...@]