Tabeller Lätt

författare (lätt)

Grundläggande

Tabeller skapas lättast genom användandet av dubbla streck; ||. Varje rad som börjar med dessa streck hanteras som en ny rad, och ytterligare streck hanteras som en ny cell. I följande exempel är en ram tillagd för lättare visning, stardard är utan ram.

Enkel tabell
|| border=1
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
cell 1cell 2cell 3
cell 1cell 2cell 3

Rubrikcellen kan skapas genom att placera ett ! som första tecken i en cell. Notera att detta är tabellrubriker och inte vanliga rubriker och därför gäller inte !!, !!!, m.m.

Tabellrubriker
|| border=1
||! cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3 ||
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
cell 1cell 2cell 3
cell 1cell 2cell 3

En tabell kan även ha en överskrift med formateringen ||!överskrift!||. Överskriften måste komma först över någon cell i tabellen.

Tabellöverskrift
|| border=1
||! Överskrift !||
||! cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3 ||
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
Överskrift
cell 1cell 2cell 3
cell 1cell 2cell 3

Formateringar

Cellinnehåll kan vänster-, center- eller högerjusteras.

 • För att vänsterjustera placera texten närmast strecken (||).
 • För att centrera placera ett mellanslag före och efter texten.
 • För att högerjustera placera ett mellanslag före texten.
Justering
|| border=1 width=100%
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster
Standard celljustering
|| border=1 width=100%
||!cell standard||!cell vänster ||
||standardjustering||vänsterjusterad ||
cell standardcell vänster
standardjusteringvänsterjusterad

Notera att cellrubriker och celltext har olika standardjustering.

För att få att en cell täcker sig över flera celler fyll cellen med mellanslag.

Kolumner
|| border=1 width=100%
|| |||| höger kolumn ||
|| || center kolumn ||||
|| vänster kolumn ||||||
|| vänster kolumn || center kolumn || höger kolumn ||
 höger kolumn
 center kolumn
vänster kolumn
vänster kolumncenter kolumnhöger kolumn

Tabellattribut

Varje rad som börjar men inte slutar med || sätter attributen för den tabellen. Dessa attribut kan bestämma höjd och bredd på tabellen, de är helt enkelt de vanliga HTML som placeras inom <table>

width= ger bredden på tabellen, antingen i absoluta pixlar eller procent.

Tabellbredd
|| border=1 width=100% 
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
|| c1 || cellcellcellcell2 || cell 3 ||
cell 1cell 2cell 3
c1cellcellcellcell2cell 3

border= anger bredden på ramen runt tabellen och cellerna.

Tabell med och utan ram
|| border=10 
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||

|| border=0
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster

Använd align=center, align=left och align=right för att justera placeringen på själva tabellen.

Tabelljustering
|| border=1 align=center
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||

|| border=1 align=left
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||
Märk hur texten ligger tätt kring en tabell som använder antingen [@align=left@] eller [@align=right@].
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster

Märk hur texten ligger tätt kring en tabell som använder antingen align=left eller align=right.

bgcolor= bestämmer bakgrundsfärgen på tabellen. För tillfället kan man inte ändra färg för enskilda rader och celler.

|| border=1 align=center bgcolor=yellow
||!cell 1 ||! cell 2 ||! cell 3||
||höger  || center || vänster||
cell 1cell 2cell 3
högercentervänster

Andra exempel

Lite mer avancerad tabell
%define=sp padding-right:1em font-weight:bold%
|| border=1
|| [++Kalendar++] ||||||||||
|| '''Maj 2005''' || '''Juni 2005''' || '''Juli 2005''' || '''Augusti 2005''' || '''September 2005''' ||
||%sp%'''10'''%%6:30 - 8:30 Stort möte[[<<]][[<<]]%sp%'''17'''%%7:00 - 8:30 Större möte[[<<]][[<<]]%sp%'''24'''%%7:00 - 8:30 Största mötet|| || || || ||
|| '''Oktober 2005''' || '''November 2005''' || '''December 2005''' || '''Januari 2006''' || '''Februari 2006''' ||
|| || || || || ||
Kalendar
Maj 2005Juni 2005Juli 2005Augusti 2005September 2005
106:30 - 8:30 Stort möte

177:00 - 8:30 Större möte

247:00 - 8:30 Största mötet
    
Oktober 2005November 2005December 2005Januari 2006Februari 2006