XLPageCookbook

Táto stránka obsahuje priradenia reťazcov pre prevod hlásení doplnkov Cookbook PmWiki do {language}. Pre použitie tejto stránky, pridajte do súboru local/config.php, pod aktuálne XLPage volanie :

 XLPage('lc','PmWikiLc.XLPageCookbook');

Kde 'Lc' je lokálny deskriptor (napr. 'Pt')
Pozri tiež XLPageTemplate.

Po lokálnej inštalácii, je lepšie odstrániť nepoužívané preklady z tejto stránky.

 
 ### Strings from previous PmWiki versions
 'Describe $Name here.' => 'Tu popíšte $Name.',
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Stránka z $PageUrl',
 'Printable View' => 'Verzia pre tlač',
 'Page History' => 'História stránky',
 'Edit Page' => 'Upraviť stránku',
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiSk.EditQuickReference',
 'Editing $FullName' => 'Úprava stránky $FullName',
 'Preview $FullName' => 'Náhľad stránky $FullName',


 ### Strings for Cookbook/MailForm
 'MFsuccess' => 'Správa bola úspešne odoslaná.',
 'MFfailure' => 'Správu sa nepodarilo odoslať.',
 'MFerror' => 'Vyskytla sa chyba.',
 'From:'=> 'Od',
 'Your Address:'=> 'Vaša adresa:',
 'Subject:'=> 'Predmet:',
 'Message:'=>'Správa:',
 'Send'=>'Odoslať',

 ### If buttons added to GUIEdit, you may need
 'Table of content' => 'Obsah',
 'Underline' => 'Podčiarknuť',
 'Insert image' => 'Vložiť obrázok',
 'MyImage.jpg' => 'MojObrazok.jpg',
 'Sticky note' => 'Poznámka',
 'Convert tabs to table' => 'Previesť tabulátory na tabuľku',


 ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 
 'Upload images' => 'Nahrať obrázky',
 'Image for' => 'Obrázok pre',
 'Image to upload:' => '',
 'Image wiki name:' => '',
 'Step 1' => '',
 'Step 2' => '',
 'Image title' => '',
 'Image copyright' => 'Autorské práva pre obrázok',
 'Ok' => 'Ok',
 'Cancel' => 'Zrušiť',
 'Image special instructions' => '',
 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - neplatná prípona súboru</span>",
 'ULnotimage' =>
   'Odoslaný súbor nie je v povolenom formáte',
 'ErrNoResize' => 
   'Na vašom serveri nie je k dispozícii zmena veľkosti obrázkov',
 'IMGResizeDone' =>
  '<br /><font color="#FF0000">+Zmena obrázku vykonaná, znovu načítajte stránku a odstráňte rozmery+</font>',
 'IMGreload' => 'Ak je obrázok nesprávny, nahrajte nový',
 'in' => '',

 ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail
 'SearchFor' => '',
 'Include this page' => '',
 'Publish' => 'Publikovať',
 'No pages selected' => '',

 ### Strings for Skins/SkinConfig
 'SKNwarn' => 'After [Ok] hit browser reload button to see modifications',
 'WHOLE WIKI' => '',
 'Text' => 'Text',
 'Left' => '',
 'Top' => '',
 'Left title' => '',
 'Link' => '',
 'Left link' => '',
 'Title' => '',
 'Option' => 'Voľba',
 'Commands' => 'Príkazy',
 'Footer' => 'Päta',
 'Header 1' => 'Hlavička 1',
 'Header 2' => 'Hlavička 2',
 'Header 3' => 'Hlavička 3',
 'Header 4' => 'Hlavička 4',
 'Top/body' => '',
 'Side margin' => '',
 'Personal wiki (hide stuff)' => '',
 'Recent change alternative' => '',
 'Apply to' => 'Použiť na',
 'Save as' => 'Uložiť ako',
 'Ok' => 'Ok',
 'Default' => 'Predvolené',
 'Color chart' => '',
 'Light color' => 'Svetlá farba',
 'Existing styles' => '',
 'Font family' => 'Rodina písma',
 'Font size' => 'Veľkosť písma',
 'Line height' => 'Výška riadku',
 'Text color' => 'Farba textu',
 'Background color' => 'Farba pozadia',
 'Background image' => 'Obrázok pozadia',
 'User default' => '',
 'Serif' => 'Pätkové',
 'Sans-serif' => ''Bezpätkové,
 'Cursive' => 'Kurzíva',
 'def' => '',
 'Creation of file failed' => 'Nepodarilo sa vytvoriť súbor',
 'Datas saved in file' => '',
 'Click on color to select' => '',

 ###Strings for Pukka skins
 'Skip to site navigation' => '',
 'Skip to content' => 'Prejsť na obsah',
 'Back to top of content' => '',
 'Back to the very top' => '',
 'Linked to by' => '',
 'Change Attributes' => 'Zmeniť nastavenia',
 'Go' => 'Prejsť', 
 #go is for the button in the search form
 'Home' => 'Domov',
 'XML Feed for $Group' => 'XML zdroj pre $Group',
 'XML Feed of All Recent Changes' => 'XML zdroj všetkých posledných zmien',
 'PmWiki.AboutFeeds' => '',

 ### Strings for commentbox
 'Comment' => 'Komentár',
 'New entry' => 'Nová položka',
 'Post' => '',
 'Reset' => '',

 ## Strings for commentboxplus
 'Please enter a comment to post' => '',
 'Please enter your name as author' => '',
 'Please enter the code number' => '',
 'Entry added' => 'Položka pridaná',
 'New entry' => 'Nová položka',
 'Enter code' => '',
 'Post' => '',
 'Reset' => '',
 'Comment added' => 'Komentár pridaný',
 'Add Comment' => 'Pridať komentár',
 'Sign as Author' => 'Podpísať ako autor',

 ### Strings for addon 'rename'
 'Rename' => 'Premenovať',

 ### Strings for addon 'DeleteAction'
 'Set new delete password:' => 'Nastaviť nové heslo pre vymazanie:',

 ### Strings for 'LinkPageCreateFmtTooltip'
 'page not found - click link to create page' => 'stránka nebola nájdená - kliknite na odkaz pre vytvorenie stránky',

 ### Strings for SectionEdit
 '(Edit Section &#x2193;)' => '',
 'Page' => 'Stránka',
 'of' => 'z',

 ### translations for cookbook recipe pmwikidraw
 'Create Image' => 'Vytvoriť obrázok',
 'Image history' => 'História obrázka',
 'Edit Image' => 'Upraviť obrázok',

 ### Strings for FixFlow, Gemini or Triad skins
 'Source' => 'Zdroj',
 'Backlinks' => 'Spätné odkazy',
 'List Group' => '',
 'Group Attributes' => 'Nastavenia skupiny',
 'Editing' => 'Úpravy',
 'Search Site' => 'Prehľadávať stránky',
 'Go' => 'Prejsť',
 'Big View' => 'Veľké zobrazenie',
 'Normal View' => 'Normálne zobrazenie',
 'Text Size' => 'Veľkosť textu',
 'bigger' => 'väčšie',
 'default' => 'predvolené',
 'smaller' => 'menšie'
 'Hide' => 'Skryť',
 'Show' => 'Ukázať',

 ### Strings for TotalCounter recipe
 'statistics' => 'štatistika',
 'Page views' => 'Zobrazení stránky',
 'Pages' => 'Stránky',
 'Percent' => '',
 'Count' => '',
 'Users' => 'Používatelia',
 'Languages' => 'Jazyky',
 'Browsers' => 'Prehliadače',
 'Operating systems' => 'Operačné systémy',
 'Referers' => '',
 'Locations' => 'Umiestnenia',
 'Web bots' => '',

 ### Strings for DownloadManager recipe
 'downloads' => 'stiahnutia',


Poznámky

Prispievatelia

PRZ?
Athan?
Klonk?


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.XLPageCookbook - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.XLPageCookbook: September 17, 2013, at 07:53 PM