XLPage

Táto stránka obsahuje priradenia reťazcov pre prevod hlásení PmWiki do slovenčiny.

Väčšina reťazcov má vľavo pôvodný text, a dve úvodzovky vpravo, ktoré môžu byť vyplnené vaším prekladom. Avšak, niektoré reťazce už majú vpravo anglické vysvetlenie, ktoré môže byť nahradené vhodným prekladom, pre vysvetlenie stručných názvov reťazcov vľavo. Ak ste zmetení čo sa týka ľavej a pravej strany, ako je veľa ľudí, prosím choďťe si dať šálku niečoho a ľahnite si, potom sa vráťte k prekladu.

Ostatné reťazce na preklad, vrátane niektorých používaných v predchádzajúcich verziách, možno nájsť na Localization.XLPageCookbookTemplate.

 ### Identifikator miestnych nastaveni (Locale), napr. 'de' alebo 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'sk',
 ### Format casu, napr. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d. %m. %Y, %H:%M',

 ### Retazce standardneho vzhladu
 'View' => 'Zobraziť',
 'Edit' => 'Upraviť',
 'History' => 'História',
 'Attach' => 'Pripojiť',
 'Print' => 'Tlač',
 'Backlinks' => '',
 'Login' => '',
 'Logout' => '',
 'Recent Changes' => 'Posledné zmeny',
 'Search' => 'Hľadať',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Posledná úprava stránky: {$LastModified}',
 'Go' => 'Prejsť',
 'All Recent Changes' => 'Všetky posledné zmeny',
 # pristupove klavesy
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Posledné zmeny',
 'AllRecentChanges' => 'Všetky posledné zmeny',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Retazce rozlozenia pre tlac
 'From $WikiTitle' => 'Z $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Stránka z {$PageUrl}',

 ### Umiestnenia stranok
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiSk/EditQuickReference',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiSk/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiSk/Search',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiSk.PageNotFound',

 ### Retazce prehliadania stranok
 'redirected from' => 'presmerované z',

 ### Retazce upravy stranok
 'Editing {*$FullName}' => 'Úprava stránky {*$FullName}',
 'Save' => 'Uložiť úpravy',
 'Save and edit' => 'Uložiť a pokračovať v úprave',
 'Publish' => '',
 'Save draft' => '',
 'Save draft and edit' => '',
 'Preview' => 'Náhľad',
 'Cancel' => 'Zrušiť úpravu',
 'Reset' => 'Resetovať',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Vyžaduje sa meno autora.',
 'Summary' => 'Zhrnutie',
 'This is a minor edit' => 'Toto je malá úprava',
 'Preview {*$FullName}' => 'Náhľad stránky {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec náhľadu -- nezabudnite uložiť zmeny',
 'Page is unsaved' => 'Stránka nie je uložená',
 'Top' => 'Nahor',
 # pristupove klavesy
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Retazce historie stranky
 '{$FullName} History' => 'História stránky {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Zobraziť malé úpravy',
 'Hide minor edits' => 'Skryť malé úpravy',
 'Show changes to markup' => 'Zobraziť zmeny v zdroji stránky',
 'Show changes to output' => 'Zobraziť zmeny vo výstupe',
 'by' => 'používateľom',
 'Restore' => 'Obnoviť',
 'Added line $DiffLines:' => 'Pridaný riadok $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Pridané riadky $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmenený riadok $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmenené riadky $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Odstránený riadok $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Odstránené riadky $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### Retazce nastaveni (atributov) stranky
 'Attributes' => 'Nastavenia',
 '{$FullName} Attributes' => 'Nastavenia stránky {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Nastaviť nové heslo pre zobrazenie:',
 'Set new edit password:' => 'Nastaviť nové heslo pre úpravy:',
 'Set new attribute password:' => 'Nastaviť nové heslo pre nastavenia:',
 'Set new publish password:' => '',
 'Set new upload password:' => 'Nastaviť nové heslo pre nahratie súboru:', 
 '(set by $PWSource)' => '(nastavené pomocou $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(používam heslo $PWCascade)',
 '(protected)' => '',
 'EnterAttributes' => "Tu zadajte nové nastavenia pre túto stránku. Ak ponecháte pole prázdne, jeho nastavenie sa nezmení. Pre vymazanie nastavenia, zadajte 'clear'. Pre odstránenie hesla, zadajte 'nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '',

 ### Autorizacne retazce
 'Name' => 'Meno',
 'Password' => 'Heslo',
 'Password required' => 'Vyžaduje sa heslo',
 'Name/password not recognized' => 'Nesprávne meno/heslo',

 ### Retazce hladania
 'Search Results' => 'Výsledky hľadania',
 'SearchFor' => 'Výsledky hľadania pre <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Zadaný text bol nájdený na $MatchCount stránkach z $MatchSearched.',

 ### Retazce nahravania suborov na server (Upload)
 'Attachments for' => 'Prílohy pre',
 'File to upload:' => 'Nahrať súbor:',
 'Name attachment as:' => 'Pomenovať prílohu ako:',
 'Upload' => 'Nahrať súbor',
 'Uploads' => 'Nahratia súborov',
 'ULsuccess' => 'úspešne nahraté',
 'ULbadname' => 'neplatný názov prílohy',
 'ULbadtype' => "'$upext' nie je povolená prípona súboru",
 'ULtoobig' => 'súbor je väčší než maximum povolené webovým serverom',
 'ULtoobigext' => "súbor je väčší než povolené maximum $upmax bajtov pre súbory typu '$upext'",
 'ULpartial' => 'bol prijatý neúplný súbor',
 'ULnofile' => 'nebol nahratý žiaden súbor',
 'ULexists' => 'súbor s týmto názvom už existuje',
 'ULpquota' => 'kvóta pre skupinu bola prekročená',
 'ULtquota' => 'kvóta pre nahrávanie súborov bola prekročená',

 ### Lista tlacidiel GuiEdit
 'Emphasized' => 'Zvýraznené',
 'Emphasized (italic)' => 'Zvýraznené (kurzíva)',
 'Strong' => 'Silno zvýraznené',
 'Strong (bold)' => 'Silno zvýraznené (tučné)',
 'Page link' => 'Odkaz na stránku',
 'Link to internal page' => 'Odkaz na miestnu stránku',
 'link text' => 'text odkazu',
 'Link to external page' => 'Odkaz na externú stránku',
 'file.ext' => 'subor.pripona',
 'Attach file' => 'Pripojiť súbor',
 'Big text' => 'Veľký text',
 'Small text' => 'Malý text',
 'Superscript' => 'Horný index',
 'Subscript' => 'Dolný index',
 'Heading' => 'Nadpis',
 'Subheading' => 'Podnadpis',
 'Center' => 'Zarovnať na stred',
 'Unordered list' => 'Neusporiadaný zoznam',
 'Unordered (bullet) list' => 'Neusporiadaný (odrážkový) zoznam',
 'Ordered list' => 'Usporiadaný zoznam',
 'Ordered (numbered) list' => 'Usporiadaný (číslovaný) zoznam',
 'Indented text' => 'Odsadiť text',
 'Hanging indent' => 'Odsadiť nasledujúce riadky',
 'Horizontal rule' => 'Vodorovná čiara',
 'Table' => 'Tabuľka',
 # pristupove kluce
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Ostatne
 '(approve sites)' => '(schváliť stránky)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Tento príspevok je blokovaný administrátorom',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Šifrovanie hesla',
 'EditConflict' => "Stránka, ktorú upravujete bola zmenená odkedy ste ju začali upravovať. Zmeny boli zlúčené do nasledujúceho textu, môžete chcieť overiť výsledky zlúčenia pred tým ako stlačíte uložiť. Konflikty, ktoré systém nemohol vyriešiť sú vložené do &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; a &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Stránka, ktorú upravujete bola zmenená odkedy ste ju začali upravovať. Ak budete pokračovať, vaše zmeny prepíšu akékoľvek zmeny, ktoré urobil niekto iný.",
 'View changes' => 'Zobraziť zmeny',
 '?invalid page name' => '',
 'More information' => '',
 "PmWiki can't process your request" => '',
 'We are sorry for any inconvenience' => '',
 'Return to' => '',

 ### Historicke
 'Save as draft' => 'Uložiť ako rozpísané', 
 'not found' => 'nenájdené',

Poznámky


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.XLPage - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.XLPage: January 15, 2022, at 05:43 PM