UploadQuickReference

Nahratia súborov
1. Použijte tlačidlo "Prehliadať" vyššie pre nájdenie "Súboru pre nahratie" na vašom lokálnom počítači.

2. Pre pole "Pomenovať prílohu ako:", zadajte názov ktorý by ste chceli dať súboru, keď už bude nahratý na server. Ten môže byť rovnaký ako jeho názov súboru na vašom zdrojovom disku alebo môže byť iný, ale uistite sa, že má správnu príponu súboru.

3. Stlačte "Upload" pre nahratie súboru na server.

4. Pre odkazovanie na prílohu vo wiki stránke v tejto WikiSkupine PmWikiSk, jednoducho zadajte Attach:nazovsuboru.pripona do textu stránky.

5. Po nahratí, môžete


Existujúce nahraté súbory


    . - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.UploadQuickReference - Backlinks
    Posledné zmeny:
    PmWikiSk.UploadQuickReference: September 10, 2011, at 06:36 PM