Pravidlá formátovania textu

Táto stránka poskytuje úplnejší zoznam niektorých značkovacích (formátovacích) sekvencií dostupných v PmWiki. Všimnite si, že je jednoduché vytvárať a upravovať stránky bez použitia akéhokoľvek značkovania uvedeného nižšie, ale ak ho budete niekedy potrebovať, je tu.

Pre experimenty s pravidlami, skúste prosím upravovať WikiPieskovisko.

Obsah


Odstavce

Pre vytvorenie odstavcov, jednoducho zadajte text. Použijte prázdny riadok pre začiatok nového odstavca.

Slová na dvoch za sebou nasledujúcich riadkoch sa budú správať ako keby boli na jednom riadku (normálne správanie sa XHTML). Pre vypnutie automatického zlučovania, použijte direktívu (:linebreaks:) nad odstavcom.

 • Použijte \ (jedno spätné lomítko) na konci riadku pre spojenie aktuálneho riadku s nasledujúcim.
 • Použijte \\ (dve spätné lomítka) na konci riadku pre vynútenie zlomu riadku.
 • Použijte \\\ (tri spätné lomítka) na konci riadku pre vynútenie 2 zlomov riadku.
 • Použijte [[<<]] pre vynútenie zlomu, ktorý vyčistí vznášajúce sa prvky.

Odsadené odstavce (Citáty)

Šípky (->) na začiatku odstavca môžu byť použité na vytvorenie odsadeného odstavca. Viac pomlčiek na začiatku (--->) vytvorí väčšie odsadenie.

->Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní.
Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní.

Obrátené šípky (-<) na začiatku odstavca môžu byť použité na vytvorenie odstavca s odsadením nasledujúcich riadkov. Pridanie pomlčiek na začiatok (---<) spôsobí, že všetok text sa odsadí.

-<Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní. 
Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní.
--<Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní. A toto jedlo by bolo dobré.
Pred osemdesiatimi siedmimi rokmi naši otcovia priviedli na tento kontinent nový národ, počatý v slobode a oddaný myšlienke, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní. A toto jedlo by bolo dobré.

Bloky textu na ktoré bolo použité (:linebreaks:) môžu byť odsadené tak, že pred prvý riadok bloku dáme odsadzovacie šípky (->) a zarovnáme nasledujúce riadky pod prvý. Neodsadený riadok ukončí odsadenie bloku. Príklad nájdete v Cookbook/MarkupTricks.

Odrážkové a číslované zoznamy

Odrážkové zoznamy sa vytvoria umiestnením hviezdičiek na ľavý okraj. Číslované zoznamy sa vytvoria umiestnením znakov čísla (#) na ľavý okraj. Viac hviezdičiek/znakov čísla zväčší úroveň odrážky:

* Položka prvej úrovne
** Položka druhej úrovne
### Objednajte toto
#### A toto (voliteľne)
### Potom toto
** Ďalšia položka druhej úrovne
* Položka prvej úrovne: varenie
## Pripravte experiment
### Rozbaľte koláčik
### Vložte koláčik do hriankovača
## Začnite variť koláčik
## Odstúpte
 • Položka prvej úrovne
  • Položka druhej úrovne
   1. Objednajte toto
    1. A toto (voliteľne)
   2. Potom toto
  • Ďalšia položka druhej úrovne
 • Položka prvej úrovne: varenie
  1. Pripravte experiment
   1. Rozbaľte koláčik
   2. Vložte koláčik do hriankovača
  2. Začnite variť koláčik
  3. Odstúpte

Pozrite tiež: Štýly zoznamov?, Cookbook:OutlineLists a Cookbook:NumberedHeaders

Definičné zoznamy

Definičné zoznamy sa vytvoria umiestnením dvojbodiek na ľavý okraj:

:pojem:definícia pojmu
::položka druhej úrovne: definícia položky druhej úrovne
pojem
definícia pojmu
položka druhej úrovne
definícia položky druhej úrovne

Pravidlá o bielych znakoch

Odsadenie bielymi znakmi v zoznamoch. Akýkoľvek riadok s bielymi znakmi a zarovnaním s predchádzajúcou položkou zoznamu (či už odrážkového, číslovaného alebo definičného) sa považuje, že je "vnútri" tejto položky zoznamu. Text sa zalamuje ako normálne, a direktíva je dodržovaná.

# Položka prvej úrovne\\
 Biele znaky sa používajú na pokračovanie položky na novom riadku
# Ďalšia položky prvej úrovne
 # Biele znaky kombinované s jedným # pre vytvorenie novej položky o jednu úroveň hlbšie
 1. Položka prvej úrovne
  Biele znaky sa používajú na pokračovanie položky na novom riadku
 2. Ďalšia položky prvej úrovne
  1. Biele znaky kombinované s jedným # pre vytvorenie novej položky o jednu úroveň hlbšie

Ináč, riadky, ktoré sa začínajú bielymi znakmi sa považujú za predformátovaný text, pomocou písma s pevnou šírkou a nevytváraním zlomov riadkov okrem miest kde je to explicitne označené v značkovaní. (Ďalší spôsob ako vytvoriť predformátované textové bloky je pomocou značkovania [@...@].)

Vodorovná čiara

Štyri alebo viac pomlčiek (----) na začiatku riadku vytvorí vodorovnú čiaru.

Zvýraznenie

 • Uzavrite text do zdvojených jednoduchých úvodzoviek (''text''), tj., dva apostrofy, pre zvýraznenie (zvyčajne kurzíva)
 • Uzavrite text do strojených jednoduchých úvodzoviek ('''text'''), tj. tri apostrofy, pre silné zvýraznenie (zvyčajne tučne)
 • Uzavrite text do piatich jednoduchých úvodzoviek ('''''text'''''), alebo strojených do zdvojených (päť apostrofov), pre nejaký iný druh zvýraznenia (zvyčajne tučná kurzíva)
 • Uzavrite text do zdvojených znakov zavináča (@@text@@) pre text s pevnou šírkou
 • Použijte [+veľké+] pre veľký text, [++väčšie++] pre väčší, [-malé-] pre malý text, a [--menšie--] pre menší.
 • Zvýraznenie môže byť použité viackrát v riadku, ale nemôže sa rozprestierať cez hranice značkovania (tj., nemôžte vložiť zlom odstavca uprostred tučného textu).

Ďalšie úpravy štýlu

'+veľké+', '-malé-', '^nad^', '_pod_', 

{+vložiť alebo podčiarknuť+}, 

{-odstrániť alebo prečiarknuť alebo vyčiarknuť-}

veľké, malé, nad, pod,

vložiť alebo podčiarknuť,

odstrániť alebo prečiarknuť alebo vyčiarknuť

 • `WikiSlovo neutralizácia WikiSlova

Pokročilé voľby formátovania nájdete aj vo WikiŠtýloch?.

Odkazy

 • Použijte slová a frázy v dvojitých hranatých zátvorkách (napr., [[pravidlá formátovania textu]]) pre vytvorenie odkazov na iné stránky na tomto wiki systéme.
 • Na niektorých inštaláciách PmWiki, slová začínajúce veľkými písmenami spojené spolu (napr., WikiSlová?) môžu byť tiež použité na vytvorenie odkazov na iné stránky bez potreby dvojitých hranatých zátvoriek.
 • Pred URL dajte "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", alebo "news:" pre automatické vytvorenie odkazov, ako v http://www.pmichaud.com/toast.
 • URL končiace na .gif, .jpg, alebo .png sú zobrazené ako obrázky na stránke
 • Odkazy s ľubovoľným textom môžu byť vytvorené buď ako [[cieľ | text]] alebo [[text -> cieľ]]. Text môže byť URL obrázka, a v tom prípade sa obrázok stane odkazom na vzdialené url alebo WikiSlovo?.
 • Ciele kotiev na stránkach (#-odkazy) môžu byť vytvorené pomocou [[#ciel]].

Nadpisy

Nadpisy sa vytvoria umiestnením výkričníka (!) na ľavý okraj. Viac výkričníkov zväčší úroveň nadpisu. Napríklad,

! Nadpis úrovne 1
!! Nadpis úrovne 2
!!! Nadpis úrovne 3
!!!! Nadpis úrovne 4

Nadpis úrovne 1

Nadpis úrovne 2

Nadpis úrovne 3

Nadpis úrovne 4

Úniková sekvencia

Čokoľvek umiestnené medzi [= a =] PmWiki neinterpretuje. Toto umožňuje vypnúť spracovanie špeciálneho formátovania a neutralizovať WikiSlová ktoré nie sú odkazmi (dokonca jednoduchšie je použiť pred nimi spätný apostrof `, ako `WikiSlovo).

Pre predformátované bloky textu, použijte značkovanie [@...@].

[@
Tu ide kód ako [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #iba nejaký kód
@]
Tu ide kód ako [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #iba nejaký kód

Je tiež užitočné použiť [= =] vnútri iných wiki štruktúr, keďže to umožňuje vloženie nových riadkov do hodnôt textu. Nasledujúci príklad ukazuje ako zahrnúť viacriadkovú hodnotu do skrytého poľa formulára.

(:input hidden message "[=Riadok1
Riadok2=]":)

Špeciálne znaky

Pri vytváraní stránok je bežné používať znaky obchodných značiek (trademarks), autorských práv (copyright), prehlásku (umlaut), a iné symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Preto je dôležité, aby ste mali spôsob ako zadať tieto špeciálne znaky.

Kódy štandardu ISO

PmWiki podporuje výpis špeciálnych znakov HTML od w3c. W3C stránka kódov špeciálnych znakov štandardu ISO.

Tu je niekoľko príkladov:

&#169; | &#188; | &#189; | &#174; | &#181; | &#168; 

© | ¼ | ½ | ® | µ | ¨

&#198; | 32&#176; | Un&#239;ted St&#228;tes | &#182; | &#165;Yen | PmWiki&#8482;

Æ | 32° | Unïted Stätes | ¶ | ¥Yen | PmWiki™

Peknú tabuľku tých istých kódov, ktoré ukazujú kódy s výstupom nájdete na stránke špeciálnych znakov Noble Desktop.

Iné spôsoby ako to urobiť:

Mapa znakov

Nájdite pomôcku "Mapa znakov" v priečinku Systémové nástroje na svojom počítači. Kliknite na symbol, ktorý vás zaujíma, a všimnite si informáciu o klávesovej kombinácii v spodnej časti okna. Vykonáte ich podržaním "Alt" počas zadávania čísel na numerickej časti vašej klávesnice (nie čísel pozdĺž vrchnej časti klávesnice).

&#169; = Alt+0169 = © | &#174; = Alt+0174 = ® | &#176; = Alt+0176 = ° (stupne).

Prilepenie

 • Použijte Word alebo inú používateľskú aplikáciu pre vytvorenie vášho textu so špeciálnymi znakmi, ktoré chcete. Skopírujte a prilepte text do wiki stránky, ktorú upravujete alebo vytvárate.
 • Nájdite výskyt špeciálneho znaku v online dokumente; skopírujte a prilepte znak do vašej wiki stránky: ©

Zoznam špeciálnych znakov je v PmWiki:ZoznameŠpeciálnychZnakov.
Ďalšia ilustrácia je v PmWiki:Znaky

Tabuľky

Tabuľky sú definované uzavretím buniek do '||'. Bunka s úvodnými a koncovými medzerami je zarovnaná na stred; bunka s úvodnými medzerami je zarovnaná vpravo; všetky ostatné bunky sú zarovnané vľavo. Prázdna bunka spôsobí, že predchádzajúca bunka sa bude rozprestierať na niekoľko stĺpcov. (V súčasnosti neexistuje žiaden mechanizmus pre rozprestretie na niekoľko riadkov.) Riadok začínajúci sa na '||' zadáva atribúty tabuľky pre nasledujúce tabuľky. '!' ako prvý znak v bunke poskytuje zvýraznenie, ktoré môže byť použité na poskytnutie hlavičiek. Toto je zaujímavé.

||border=1 width=50%
||!Tabuľka||!Hlavička||!Príklad||
||!Vľavo  || Stred || Vpravo||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || jedna ||   ||
||    || viacnásobné rozprestretie  ||||
TabuľkaHlavičkaPríklad
VľavoStredVpravo
Aa BC
 jedna 
 viacnásobné rozprestretie

Nemôžete to nájsť tu?

Pozrite HlavnýIndexZnačkovania?, Tabuľky?, Tabuľkové direktívy?, alebo Odkazy?.

<< Obrázky | IndexDokumentácie | Nahrávanie >>


.
Preklad stránky PmWiki.TextFormattingRules
- Pôvodná stránka je na PmWikiSk.TextFormattingRules -
Backlinks

Posledné zmeny:
PmWikiSk.TextFormattingRules: September 10, 2011, at 06:36 PM

PmWiki.TextFormattingRules: January 19, 2024, at 01:01 PM