Stav prekladu

Táto stránka je trocha zastaralá. Teraz sa odporúča používať rovnaké (pôvodné) názvy stránok pre názov preloženej stránky. Pozri stránku Lokalizácia?.

Podobné existujúce stránky :

  • PmWikiDe.StandDerÜbersetzung: Nemecká
  • PmWikiFr.EtatDeLaTraduction : Francúzska

Táto stránka poskytuje tabuľku pre záznam stavu prekladu dokumentácie PmWiki. V podstate, Wiki je živá vec a stále sa mení, takže preklad nikdy nie je ukončený, ale táto stránka môže aj tak pomôcť.

V tabuľke je zoznam ekvivalentov anglických a preložených stránok dokumentácie, aby pomohol udržiavať záznamy o tom, ktoré stránky je potrebné preložiť alebo aktualizovať, a ktoré už boli dokončené.

Táto tabuľka je založená na dokumentácii PmWiki z ??dátum??.

Prvý stĺpec (Práca) označuje prácu, ktorú treba urobiť, a je veľmi dôležité aby každý, len čo objaví nezrovnalosť medzi anglickou a príslušnou preloženou stránkou, tu zaznamenal prácu, ktorú treba urobiť, ak nemá čas urobiť ju sám.

  • P : stránka potrebuje úPlný preklad
  • D : preklad, ktorý treba Dokončiť
  • M : Modifikovať : treba urobiť aktualizáciu

Druhý stĺpec označuje stav stránky, ktorý závisí na predpokladanom čitateľovi.

  • U : poUžívateľ/Autor Wiki
  • A : Administrácia, ktorú možno urobiť zo stránok Wiki
  • S : Systém, sa týka administračných úloh, ktoré potrebujú prístup k systému (FTP)

Stránky označené - Syst.- (Systémové stránky) budú mať rovnaký názov pri preklade, pretože sú používané systémom PmWiki.

PrácaStavAnglickyPmWikiSk (slovensky)
 UMain.WhyANewMajorVersion?? 
 UMain.WikiSandboxWikiPieskovisko
 UMain.SearchWiki 
 SPmWiki.AcceptPathInfoAcceptPathInfo
(P)UPmWiki.AdvancedTables 
PUPmWiki.Audiences 
PSPmWiki.AuthorTracking 
PSPmWiki.AvailableActions 
 UPmWiki.BasicEditingZáklady editovania
PSPmWiki.BasicVariables 
PSPmWiki.ChangeLog 
PUPmWiki.ChangesFromPmWiki1 
PUPmWiki.ConditionalMarkup 
 UPmWiki.ContributorsPrispievatelia
 UPmWiki.CreatingNewPagesTvorba nových stránok
PSPmWiki.CustomInterMap 
PUPmWiki.CustomMarkup 
PUPmWiki.CustomWikiStyles 
PUPmWiki.DesignNotes 
(P)UPmWiki.Directives? 
 UPmWiki.DocumentationIndexIndex dokumentácie
 SPmWiki.EditQuickReferenceEditQuickReference - Syst.
PSPmWiki.EditVariables 
 UPmWiki.GroupHeader 
(P)UPmWiki.ImagesInWikiPages 
 SPmWiki.InitialSetupTasksÚvodné nastavenie
 SPmWiki.InstallationInštalácia PmWiki
 UPmWiki.InterMapInterMap
 UPmWiki.InternationalizationsInternacionalizácia
(P)SPmWiki.LayoutBasics 
PSPmWiki.LayoutVariables 
PSPmWiki.LinkVariables 
PUPmWiki.Links 
 SPmWiki.LocalCustomizationsLokálne prispôsobenie
PSPmWiki.MailPosts 
PUPmWiki.MailingLists 
 APmWiki.MarkupDirectiveAlternatives 
PUPmWiki.MarkupMasterIndex 
PSPmWiki.OtherVariables 
PUPmWiki.PageHistory 
 APmWiki.Passwords 
 UPmWiki.PatrickMichaudPatrickMichaud
PSPmWiki.PerGroupCustomizations 
 UPmWiki.PmWiki 
PUPmWiki.PmWikiPhilosophy 
 UPmWiki.RecentChangesSyst.(automaticky generovaná)
PSPmWiki.RefCount 
PSPmWiki.ReleaseNotes 
(P)UPmWiki.SimpleTables 
(P)UPmWiki.SimpleTables2 
 UPmWiki.TextFormattingRulesPravidlá formátovania textu
 UPmWiki.TipsForEditing 
PSPmWiki.Upgrades 
PSPmWiki.UpgradingFromPmWiki1 
PUPmWiki.Uploads 
PUPmWiki.UploadsAdmin 
 SPmWiki.UploadQuickReferenceUploadQuickReference - Syst.
PSPmWiki.UploadVariables 
(P)UPmWiki.UsingCategories 
PSPmWiki.Variables 
PUPmWiki.WebHosts 
 UPmWiki.WikiAdministratorWikiAdministrátor
PUPmWiki.WikiGroup 
 UPmWiki.WikiSandbox 
PUPmWiki.WikiStyles 
PUPmWiki.WikiStyleExamples 
PUPmWiki.WikiTrails 
 UPmWiki.WikiWikiWebWikiWikiWeb
PUPmWiki.WikiWord 
 UPmWiki.WikiWords 
 ALocalization.XLPageTemplateXLPage - Syst.
 SLocalization.SampleConfigFileLocalizationUkážková lokalizácia konfiguračného súboru
 SLocalization.TerminologyTemplateTerminológia

<< | IndexDokumentácie | >>


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.StateOfTranslation - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.StateOfTranslation: September 10, 2011, at 06:36 PM