SpecialCharacters

Pri vytváraní stránok je bežné používať znaky obchodných značiek (trademarks), autorských práv (copyright), prehlásku (umlaut), a iné symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Preto je dôležité, aby ste mali spôsob ako zadať tieto špeciálne znaky.

Kódy štandardu ISO

PmWiki podporuje výpis špeciálnych znakov HTML od w3c. W3C stránka kódov špeciálnych znakov štandardu ISO.

Tu je niekoľko príkladov:

© | ¼ | ½ | ® | µ | ¨ 

© | ¼ | ½ | ® | µ | ¨

Æ | 32° | Unïted Stätes | ¶ | ¥Yen | PmWiki™

Æ | 32° | Unïted Stätes | ¶ | ¥Yen | PmWiki™

Peknú tabuľku tých istých kódov, ktoré ukazujú kódy s výstupom nájdete na stránke špeciálnych znakov Noble Desktop.

Iné spôsoby ako to urobiť:

Mapa znakov

Nájdite pomôcku "Mapa znakov" v priečinku Systémové nástroje na svojom počítači. Kliknite na symbol, ktorý vás zaujíma, a všimnite si informáciu o klávesovej kombinácii v spodnej časti okna. Vykonáte ich podržaním "Alt" počas zadávania čísel na numerickej časti vašej klávesnice (nie čísel pozdĺž vrchnej časti klávesnice).

© = Alt+0169 = © | ® = Alt+0174 = ® | ° = Alt+0176 = ° (stupne).

Prilepenie

  • Použijte Word alebo inú používateľskú aplikáciu pre vytvorenie vášho textu so špeciálnymi znakmi, ktoré chcete. Skopírujte a prilepte text do wiki stránky, ktorú upravujete alebo vytvárate.
  • Nájdite výskyt špeciálneho znaku v online dokumente; skopírujte a prilepte znak do vašej wiki stránky: ©

Zoznam špeciálnych znakov je v PmWiki:ZoznameŠpeciálnychZnakov. Ďalšia ilustrácia je v PmWiki:Znaky


. Preklad stránky PmWiki.SpecialCharacters - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.SpecialCharacters - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.SpecialCharacters: September 10, 2011, at 06:36 PM
PmWiki.SpecialCharacters: December 09, 2023, at 05:34 AM