Lokálne prispôsobenie

WikiAdministrátor môže urobiť množstvo prispôsobení jednoduchým nastavením premenných v súbore local/config.php. Akákoľvek skupiny alebo stránka môže tiež mať svoj vlastný konfiguračný súbor?.

Od svojho začiatku bol program PmWiki navrhnutý tak aby WikiAdministrátori mohli vo veľkej miere prispôsobovať spôsob, akým PmWiki zobrazuje stránky a značkovacie sekvencie používané na vytváranie stránok. (Toto je dokonca explicitne spomenuté vo Filozofii PmWiki? #4.) Výsledkom toho je, že základný skript pmwiki.php vo veľkej miere využíva PmWiki.Premenné na určenie toho ako budú spracované značkovacie sekvencie a čo zobrazí každá jednotlivá stránka.

Väčšina tejto stránky opisuje ako prispôsobenia fungujú vo všeobecnosti, v IndexeDokumentácie nájdete špecifické prispôsobenia, ktoré sa bežne používajú na mnohých inštaláciách PmWiki, vrátane týchto:

Najjednoduchší druh prispôsobenia je jednoduché nastavenie premennej na 1 (alebo TRUE). Tu je príklad, ktorý povolí akcie ?action=diag a ?action=phpinfo:

$EnableDiag = 1;

Môžete začať riadok znakom "#" (mriežka, známa tiež ako hash symbol alebo znak libry) pre pridanie komentára. Ďalej, niektoré vstavané premenné PmWiki majú hodnoty iné než 1 alebo 0 (true alebo false). Tu je ďalší príklad, ktorý prispôsobuje správanie wiki s ohľadom na webové roboty vyhľadávačov (pozri Kuchárska kniha:KontrolaWebRobotov):

# Povoliť indexovanie stránok vyhľadávačmi.
$MetaRobots = 'index,follow';
$EnableRobotCloakActions = 1;

Podadresár scripts/ (pod adresárom obsahujúcim skript pmwiki.php) má mnoho prispôsobení. Kuchárska kniha PmWiki obsahuje mnoho príkladov prispôsobenia (receptov), ktoré si môžete stiahnuť do podadresára cookbook/, Prvých niekoľko riadkov každého z týchto skriptov vo všeobecnosti obsahuje inštrukcie o tom ako povoliť (a používať) vlastnosť poskytovanú daným skriptom.

Tieto prispôsobenia sa vkladajú do konfigurácie vašich stránok v config.php. Pre väčšinu skriptov sa to robí jednoduchým pridaním riadkov ako:

include_once("cookbook/recipefile.php");

a

include_once("scripts/scriptfile.php");

na koniec súboru config.php pre ich zapnutie.

Niektoré skripty sa za pre vás povolia automaticky cez skript scripts/stdconfig.php pokiaľ to nevypnete nastavením $EnableStdConfig=0; v local/config.php.

Všimnite si, že by ste mali veľmi odporovať pokušeniu priamo modifikovať skript pmwiki.php alebo súbory v podadresári scripts/. Akékoľvek zmeny, ktoré urobíte v týchto súboroch budú pravdepodobne prepísané keď vykonáte PmWiki.Aktualizácia. Namiesto toho, sa pozrite do niekoľko ukážkových skriptov na príklady prispôsobení, ktoré možno vykonať z config.php. Dokonca môžete vytvoriť vlastný skript pre vytvorenie prispôsobenia a použiť include_once(...) pre jeho vloženie z config.php. vytvoríte vlastný skript pre prispôsobenie, môžete ho bezpečne umiestniť do podadresára cookbook/--tam nebude prepísaný aktualizáciou. Môžete tiež chcieť zaslať svoje prispôsobenie do používateľskej mailovej konferencie pmwiki-users? alebo ho dať do Kuchárskej knihy tak aby aj iní mohli myť úžitok z vášho úsilia a aby možno mohol byť zahrnutý do budúcich vydaní PmWiki.

<< Úvodné nastavenie | IndexDokumentácie | Témy vzhľadu >>

OT: Ako dostanem názov skupiny / stránky v lokálnom konfiguračnom súbore (napr. local/config.php)? OD: Použijte nasledujúce značkovanie v pmwiki-2.1.beta21 alebo novšom:

## Ziskanie nazvu skupiny a stranky
$pagename = ResolvePageName($pagename);
$group = PageVar($pagename, '$Group');
$name = PageVar($pagename, '$Name');

OT: Môžem odstrániť položky z priečinka wikilib.d na svojom serveri? OD: Áno, súbory v wikilib.d/ môžu byť bezpečne odstránené. Avšak, objavia sa znovu keď vykonáte aktualizáciu. Ak chcete vaše stránky natrvalo nastaviť tak, aby sa tieto distribučné stránky neobjavovali, skúste:

$WikiLibDirs = array(&$WikiDir);

OT: Ako prispôsobím svoju vlastnú chybovú stránku 404 pre neexistujúce stránky? OD: Pre zmenu textu správy, skúste upraviť stránku Site.PageNotFound.


. Preklad stránky PmWiki.LocalCustomizations - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.LocalCustomizations - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.LocalCustomizations: September 10, 2011, at 06:36 PM
PmWiki.LocalCustomizations: March 12, 2023, at 05:08 PM