Úvodné nastavenie

administrátori (základné) Keď už máte na svojom serveri fungujúce PmWiki (pozri Inštalácia), môžete ho prispôsobiť pre svoje konkrétne potreby.

Väčšina konfigurácie PmWiki sa vykonáva v súbore nazvanom local/config.php. Niektorá konfigurácia sa robí na špeciálnych stránkach v skupine Site, ako je Site.SideBar menu.

Lokálny konfiguračný súbor (local/config.php)

Keď prvýkrát inštalujete PmWiki, súbor local/config.php neexistuje. Skopírujte súbor sample-config.php (v adresári docs/) do local/config.php a použijte ho ako začiatočný bod. Mohli by ste vytvoriť local/config.php úplne od začiatku, ale sample-config.php už obsahuje mnoho volieb, ktoré by ste si mohli chcieť prispôsobiť.

Tu je jednoduchý súbor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Moje nové Wiki";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('jedentajne');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajnedva');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimnite si, že config.php sa začína s <?php . Koncová PHP značka (tag) ?> je voliteľná, a môže byť vynechaná pre zlepšenie kompatibility s niektorými operačnými systémami. Uistite sa, že nie sú žiadne prázdne riadky alebo medzery pred <?php alebo za akýkoľvek uzatváracím ?>, ináč môžete dostať čudné chybové hlásenia PHP na začiatku vaších wiki stránok.

Vyššie uvedený súbor config.php nastaví hodnotu vašich premenných používaných v PmWiki:

  • Premenná $WikiTitle poskytuje názov vašich stránok ako sa objaví v titulku v prehliadači používateľa.
  • Premenná $PageLogoUrl predstavuje URL obrázku ikony, ktorý sa objaví v ľavom hornom rohu každej wiki stránky.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pre administráciu.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávania na server ("Pripojené súbory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pre nahrávanie na server.
  • Premenná prostredia TZ definuje konkrétne časové pásmo.
  • Premenná $TimeFmt definuje vzhľad časových reťazcov a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétneho časového pásma.

Nastavením týchto (a iných) premenných v local/config.php, môžete zmeniť vzhľad PmWiki z predvoleného, niekedy dosť podstatne. Zoznam premenných používaných v PmWiki nájdete v Premenné PmWiki, a príklady serverov, ktoré používajú PmWiki v prispôsobenej verzii nájdete v Používatelia PmWiki.

Nastavenie hesla pre administráciu

Stránky v skupine Site (okrem Site.SideBar) sú predvolene uzamknuté. Aby ste mohli upravovať stránky v tejto skupine potrebujete v local/config.php vytvoriť administrátorské heslo pre celý server. Pre nastavenie administrátorského hesla pre celý server na "mojetajne", zmeňte riadok na nasledujúce:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použiť funkciu crypt(), ale nastavte heslo na hodnotu ktorá má pre vás zmysel. Podrobnosti o tom ako urobiť vaše heslo bezpečnejším nájdete v HeslaAdmin?.

Nemeňte ani nepremenovávajte pmwiki.php

PmWiki bolo navrhnuté tak, že všetky prispôsobenia možno urobiť bez zmeny distribučných súborov -- jeden z jeho cieľov pri návrhu je poskytovanie bezproblémových aktualizácií na vyššiu verziu. PmWiki nikdy nezapisuje do súborov v adresároch local/ alebo cookbook/, takže umiestnenie vašich úprav sem uľahčí sledovať zmeny a aktualizovať PmWiki? bez straty zmien.

Keď meníte konfiguráciu vašich stránok, vždy zmeňte súbor local/config.php alebo pridajte súbory do adresárov cookbook/ alebo pub. Nemeňte pmwiki.php alebo súbory v adresári scripts/ pretože je pravdepodobne budú prepísané pri aktualizácii.

Nemali by ste ani premenovávať pmwiki.php. Ak premenujete tento súbor tak nebude prepísaný počas aktualizácie softvéru a nastane nezrovnalosť vo verzii. Veľa administrátorov pridáva "wrapper skript" index.php do adresára pmwiki, ktorý obsahuje nasledujúci jediný riadok:

<?php include('pmwiki.php');

Ďalšie prispôsobenie

Po nastavení súboru local/config.php, možno budete chcieť urobiť ďalšie lokálne prispôsobenia. Mnoho úprav, ktoré boli poskytnuté nájdete v Kuchárskej knihe PmWiki. A nebojte sa receptov Kuchárskej knihy - sú dobre pripravené, takže väčšina z nich vyžaduje iba stiahnutie jediného súboru, pridanie jednoriadkového príkazu pre vloženie do config.php, a voilà! - fungujú!

Ak vy (alebo iní zdieľajúci váš server) chcete udržiavať viac než jedno wiki na tom istom serveri, pozri WikiFarmy?.

A teraz čo?

Nezabudnite sa zapojiť do mailovej konferencie PmWiki?, kde môžete e-mailovať iným wiki administrátorom ohľadom pomoci pre prispôsobenie PmWiki a zúčastňovať sa na diskusiách o vylepšeniach PmWiki. Keď už vaše stránky fungujú, uistite sa, že ich pridáte k PmWikiPoužívateľom aby ostatní o nich vedeli!

<< Inštalácia | IndexDokumentácie | Lokálne prispôsobenie >>


. Preklad stránky PmWiki.InitialSetupTasks - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.InitialSetupTasks - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.InitialSetupTasks: September 10, 2011, at 06:36 PM
PmWiki.InitialSetupTasks: November 27, 2022, at 08:29 PM