Odstraňovanie stránok

Pre odstránenie stránky, stránku upravte, vyberte (zvýraznite) všetok text v editovacej textovej oblasti a nahraďte ho jediným slovom

    delete

Všimnite si, že môže byť dobrý nápad pridať komentár do poľa zhrnutie vysvetľujúci prečo ste stránku odstránili. (Pole zhrnutie sa zvyčajne nachádza hneď pod editovacou textovou oblasťou).

Po uložení zmien je stránka odstránená. Ako vlastnosť pridanej bezpečnosti, zmazaná stránka na serveri stále existuje (s časovým údajom - timestamp) a wiki administrátor ju môže obnoviť na pôvodnú stránku.

Ak máte podozrenie, že stránka bola vymazaná ale nie ste si istí, pozrite sa na PoslednéZmeny (RecentChanges) wikiskupiny. Vymazanie stránky sa ráta ako úprava stránky, a činnosť sa zaznamená tam a medzi VšetkyPoslednéZmeny (Site.AllRecentChanges).

Predvolené slovo používané na mazanie stránok ("delete") možno zmeniť v config.php nastavením premennej $DeleteKeyPattern (pozri EditáciaPremenných?). Ak existuje nebezpečenstvo zlomyseľného mazania stránok, môže byť dobrý nápad zmeniť mazacie slovo na niečo menej zrejmé. Existuje aj recept pre vytvorenie osobitnej vymazávacej akcie v KuchárskaKniha:MazaciaAkcia.

Odstraňovanie skupín a kategórií

Keď už vytvorím Skupinu (Group) alebo Kategóriu (Category), ako sa môžem zbaviť tej skupiny alebo kategórie?

Iba odstráňte nechcené stránky z wiki.d/ . (Ak to urobíte cez wiki nevyrieši to problém, keďže sa to berie ako "aktualizácia", čo spôsobí že sa stránka RecentChanges (PoslednéZmeny) znovu vytvorí.)

<< Zoznamy stránok | IndexDokumentácie | Inštalácia >>


. Preklad stránky PmWiki.DeletingPages - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.DeletingPages - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.DeletingPages: September 10, 2011, at 06:36 PM
PmWiki.DeletingPages: July 22, 2022, at 08:27 AM