XLPage

This page contains the conversion rules to convert PmWiki's prompts into another language. See Localization.Localization and Internationalizations for how to details.

Strings have the original (English) text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation.

Some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side.

Lines commencing with the comment character "#" do not need to be translated.

Other strings to be translated, including some used in previous versions of PmWiki, may be found at Localization.XLPageCookbookTemplate.

 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'si_SI',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d %B %Y %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => 'Pokaži',
 'Edit' => 'Spremeni',
 'History' => 'Zgodovina',
 'Attach' => 'Pripni',
 'Print' => 'Tiskaj',
 'Backlinks' => 'Povratne povezave',
 'Login' => 'Prijava',
 'Logout' => 'Odjava',
 'Recent Changes' => 'Zadnje spremembe',
 'Search' => 'Najdi',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Datum zadnje spremembe strani: {$LastModified}',
 'Go' => 'Najdi',
 'All Recent Changes' => 'Vse zadnje spremembe',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',


 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Zadnje spremembe',
 'AllRecentChanges' => 'Vse zadnje spremembe',
 'GroupHeader' => 'Header skupine',
 'GroupFooter' => 'Footer skupine',
 'SideBar' => 'Stranska kolona',
 'GroupAttributes' => 'Atributi skupine',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Od $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'S strani {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiSi/Search',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'preusmerjen od',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Sprememba {*$FullName}',
 'Save' => 'Shrani',
 'Save and edit' => ' in spremeni', 
 'Publish' => 'Objavi',
 'Save draft' => 'Shrani osnutek',
 'Save draft and edit' => 'Shranite osnutek in urejaj dalje',
 'Preview' => 'Predogled',
 'Cancel' => 'Prekliči',
 'Reset' => 'Zavrži',
 'Author' => 'Avtor',
 'An author name is required.' => 'Ime avtorja je potrebno',
 'Summary' => 'Povzetek',
 'This is a minor edit' => 'To je manjša sprememba',
 'Preview {*$FullName}' => 'Predogled {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Konec predogleda - ne pozabi shraniti strani!',
 'Page is unsaved' => 'Stran še ni shranjena!',
 'Top' => 'Na vrh',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Zgodovina {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Pokaži manjše spremembe',
 'Hide minor edits' => 'Skrij manjše spremembe',
 'Show changes to markup' => 'Pokaži spremembe v kodi',
 'Show changes to output' => 'Pokaži spremembe v rezultatu',
 'by' => 'od',
 'Restore' => 'Povrni',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodal vrstico $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodal vrstice $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Spremenil vrstico $DiffLines od:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Spremenil vrstice $DiffLines do:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Izbrisal vrstico $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Izbrisal vrstice $DiffLines:',
 'to:' => 'spremenil v:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Lastnosti',
 '{$FullName} Attributes' => 'Lastnosti {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Nastavi novo geslo za branje strani:',
 'Set new edit password:' => 'Nastavi novo geslo za spreminjanje strani:',
 'Set new attribute password:' => 'Nastavi novo geslo za spreminjanje lastnosti:',
 'Set new publish password:' => 'Nastavi novo geslo za objavo:',
 'Set new upload password:' => 'Nastavi novo geslo za nalaganje:', 
 '(set by $PWSource)' => '(nastavljeno od $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(uporabljeno $PWCascade geslo)',
 '(protected)' => '(zaščiteno)',
 'EnterAttributes' => "Definiraj nove atribute za stran spodaj. Če boš pustil polje prazno, bodo atributi ostali nespremenjeni. Da izbrišeš atribut, vstavi 'clear'. Da odstraniš geslo, vstavi 'nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Ta stran ima atribut "attr" in je ni mogoče izbrisati.',

 ### Authorization strings
 'Name' => 'Ime',
 'Password' => 'Geslo',
 'Password required' => 'Geslo je obvezno',
 'Name/password not recognized' => 'Ime/geslo ni bilo prepoznano',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Rezultati',
 'SearchFor' => 'Iskal si <em>$Needle</em>:',
 'SearchFound' => '$MatchCount rezultatov na skupno $MatchSearched strani/straneh.',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Datoteke na strani',
 'File to upload:' => 'Izberi datoteko',
 'Name attachment as:' => 'Shrani pod drugim imenom?',
 'Upload' => 'Naloži',
 'Uploads' => 'Naloži datoteke',
 'ULsuccess' => 'Nalaganje uspešno',
 'ULbadname' => 'Neveljavno ime',
 'ULbadtype' => "'$upext' tip datoteke ni podpiran",
 'ULtoobig' => 'Datoteka je prevelika',
 'ULtoobigext' => "Datoteka presega dovoljeno velikost $upmax byte za tip datoteke '$upext'",
 'ULpartial' => 'Datoteka je bila nepopolno naložena',
 'ULnofile' => 'Datoteka ni bila naložena',
 'ULexists' => 'Datoteka s tem imenom že obstaja',
 'ULpquota' => 'Kvota za skupino je presežena',
 'ULtquota' => 'Kvota je presežena',

### Mailform
  'MFsuccess'=> 'Sporočilo je bilo uspešno poslano.',
  'MFfailure' => 'Sporočilo ni bilo poslano.',
  'MFerror' => 'Zgodila se je napaka.',
  'Your Address:' => 'Tvoj email:',
  'Subject:' => 'Zadeva:',
  'Message:' => 'Sporočilo:',
  'Send' => 'Pošlji',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Kurzivno',
 'Emphasized (italic)' => 'Kurzivno',
 'Strong' => 'Krepko',
 'Strong (bold)' => 'Krepko',
 'Page link' => 'Povezava',
 'Link to internal page' => 'Wikilink',
 'link text' => 'Naziv povezave',
 'Link to external page' => 'Zunanja povezava',
 'file.ext' => 'Datoteka.tip',
 'Attach file' => 'Pripni datoteko',
 'Big text' => 'Velika pisava',
 'Small text' => 'Majhna pisava',
 'Superscript' => 'Nadpisano',
 'Subscript' => 'Podpisano',
 'Heading' => 'Naslov',
 'Subheading' => 'Podnaslov',
 'Center' => 'Centrirano',
 'Unordered list' => 'Seznam',
 'Unordered (bullet) list' => 'Neoštevilčeni seznam',
 'Ordered list' => 'Oštevilčeni seznam',
 'Ordered (numbered) list' => 'Oštevilčeni seznam',
 'Indented text' => 'Povečaj zamik',
 'Hanging indent' => 'Zmanjšaj zamik',
 'Horizontal rule' => 'Horizontalna črta',
 'Table' => 'Tabela',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(odobri povezave)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Administrator je blokiral to spremembo.',
 'Address blocked from posting' => 'Naslov je blokiran za objavljanje',
 'Text blocked from posting' => 'Objava besedila je blokirana',
 'Password encryption' => 'Šifriranje gesla',
 'EditConflict' => "Stran, ki jo editiraš, je bila spremenjena, odkar si jo začel editirati. Spremembe so bile kombinirane v tekst spodaj, preveri rezultate kombiniranja predno shraniš stran. Konflikti, ki jih sistem ni mogel razvezati, so označeni z &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; in &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditWarning' => "Stran, ki jo editiraš, je bila spremenjena odkar si jo začel editirati. Če boš nadaljeval, bodo tvoje spremembe prepisale spremembe drugih.",
 'View changes' => 'Poglej spremembe',
 '?invalid page name' => 'Nevaljavno ime strani',
 'More information' => 'Več informacij',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki ne more obdelati zahteve',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti',
 'Return to' => 'Vrni se na',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Shrani kot osnutek', 
 'not found' => 'Ne najdem',


Ta stran ima morda novejšo različico na pmwiki.org: PmWiki:XLPage, in pogovorno stran: PmWiki:XLPage-Talk.