Tabele

dla autorów (podstawy)

Podstawy tabel

PmWiki ma dwa rodzaje znaczników tabel; znacznik opisany na tej stronie jest użyteczny do tworzenia tabel z dużą ilością małych komórek, natomiast dyrektywy tabel są pomocne dla tabel o większej skali. Więcej możliwości formatowania tabel podaje książka kucharska formatowania tabel.

Tabele tworzy się przez użycie znacznika "podwójna kreska pionowa": ||. Linie zaczynające się od tego znacznika oznaczają rząd w tabeli; w ramach takich linii używa się tej "kreski" do oddzielania komórek. W przykładzie poniżej obramowanie jest dodane dla ilustracji - domyślnie go nie ma.

Podstawowa tabela
|| border=1
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 ||
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
komórka 1komórka 2komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3 komórka 3
komórka 1komórka 2komórka 3

Można utworzyć komórki z nagłówkiem umieszczając ! jako pierwszy znak w komórce. Zauważ, że są to nagłówki tabeli, nie nagłówki, więc nie używa się !!, !!!, itd.

Nagłówki tabeli
|| border=1
||! komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3 ||
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
komórka 1komórka 2komórka 3
komórka 1komórka 2komórka 3

Tabela może mieć tytuł, podawany przez ||!tytuł!|| (jedna linia). Musi on poprzedzać wszystko, co będzie w tabeli.

Tytuł tabeli
|| border=1
||! Tabela z tytułem !||
||! komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3 ||
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
Tabela z tytułem
komórka 1komórka 2komórka 3
komórka 1komórka 2komórka 3

Formatowanie zawartości komórek

Zawartość komórek może być dosuwana w lewo, w prawo, albo centrowana.

 • Aby dosunąć zawartość w lewo, napisz ją bez spacji po początkowym ||.
 • Aby wycentrować zawartość, napisz ją ze spacjami z obu stron.
 • Aby dosunąć zawartość w prawo, napisz spację tylko na początku, a kończące || bez spacji.
Wyrównywanie zawartości komórek
|| border=1 width=100%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej
Domyślne wyrównywanie zawartości komórek
|| border=1 width=100%
||!komórka domyślna||!komórka z lewej ||
||wyrównana domyślnie||dosunięta w lewo ||
komórka domyślnakomórka z lewej
wyrównana domyślniedosunięta w lewo

Zauważ, że nagłówek i pozostałe komórki mają różne wyrównywanie domyślne.

Aby uzyskać komórkę rozciągającą się na wiele kolumn, napisz po niej puste komórki (nawet bez spacji). (Jak na razie nie ma znakowania do komórek rozciągających się na wiele rzędów.)

Komórki wielokolumnowe
|| border=1 width=100%
|| |||| prawa kolumna ||
|| || środkowa kolumna ||||
|| lewa kolumna ||||||
|| lewa kolumna || środkowa kolumna || prawa kolumna ||
 prawa kolumna
 środkowa kolumna
lewa kolumna
lewa kolumnaśrodkowa kolumnaprawa kolumna

Atrybuty tabel

Dowolna linia, która zaczyna się od ||, ale nie ma zamykającego ||, ustawia atrybuty tabel dla wszelkich tabel po niej. Te atrybuty mogą sterować rozmiarem i pozycją tabeli, obramowaniem, kolorem tła, i odstępem między komórkami. (To są po prostu standardowe atrybuty HTML, które są umieszczane w znaczniku <table>.)

Użyj atrybutu width=, aby ustawić szerokość tabeli, podając ją albo w procentach, albo bezwzględną wartość, albo *.

Szerokość tabeli
|| border=1 width=100% 
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
|| k1 || komórkakomórkakomórka2 || komórka 3||
komórka 1komórka 2komórka 3
k1komórkakomórkakomórka2komórka 3

Atrybut border= ustawia grubość obramowania tabeli.

Tabela obramowana
|| border=10 width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej
Tabela nieobramowana
|| border=0 width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej

Używaj align=center, align=left, i align=right, aby wycentrować tabelę, czy dosunąć w lewo, albo w prawo. Zauważ, że align=left ialign=right tworzą tabelę opływaną, taką że tekst rozmieści się obok tabeli.

Wyrównanie tabeli: centrowanie
|| border=1 align=center width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
Zauważ: tekst nie układa się obok tabeli używającej "align=center".
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej

Zauważ: tekst nie układa się obok tabeli używającej "align=center".

Wyrównanie tabeli: do lewej
|| border=1 align=left width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
Zauważ: tekst układa się na prawo od tabeli używającej "align=left".
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej

Zauważ: tekst układa się na prawo od tabeli używającej "align=left".

Wyrównanie tabeli: do prawej
|| border=1 align=right width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
Zauważ: tekst układa się na lewo od tabeli używającej "align=right".
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej

Zauważ: tekst układa się na lewo od tabeli używającej "align=right".

Uwaga: uzyskanie tabeli dosuniętej w lewo bez opływania wymaga CSS, jak w

||style="margin-left:0px;"

Atrybut bgcolor= ustawia kolor tła tabeli. Jak na razie nie ma sposobu, by podawać kolory poszczególnych rzędów, albo komórek (ale zobacz książkę kucharską formatowania tabel).

|| border=1 align=center bgcolor=yellow width=70%
||!komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3||
||z lewej  || w środku ||  z prawej||
komórka 1komórka 2komórka 3
z lewejw środkuz prawej

Inne przykłady

Bardziej złożona tabela
%define=sp padding-right:1em font-weight:bold%
|| border=1
|| [++Kalendarz wydarzeń++] ||||||||||
|| '''May 2005''' || '''June 2005''' || '''July 2005''' || '''August 2005''' || '''September 2005''' ||
||%sp%'''10'''%%6:30 - 8:30 Wielka impreza\\\
%sp%'''17'''%%7:00 - 8:30 Większa impreza\\\
%sp%'''24'''%%7:00 - 8:30 Największa impreza|| || || || ||
|| '''October 2005''' || '''November 2005''' || '''December 2005''' || '''January 2006''' || '''February 2006''' ||
|| || || || || ||
Kalendarz wydarzeń
May 2005June 2005July 2005August 2005September 2005
106:30 - 8:30 Wielka impreza

177:00 - 8:30 Większa impreza

247:00 - 8:30 Największa impreza
    
October 2005November 2005December 2005January 2006February 2006
     

<< | Documentation Index? | >>

Jak utworzę podstawową tabelę?

Tabele tworzy się używając podwójnej kreski pionowej: ||. Linie zaczynające się od tego znacznika opisują rzędy w tabeli; w ramach tych linii ta podwójna kreska rozdziela kolumny. W przykładach poniżej obramowanie jest dodane dla ilustracji (domyślnie jest bez niego).

Podstawowa tabela
|| border=1 rules=rows frame=hsides
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
komórka 1komórka 2komórka 3
komórka 1komórka 2komórka 3

Jak zrobię nagłówki kolumn?

Nagłówki kolumn można zrobić wpisując ! jako pierwszy znak w komórce. Zauważ, że są to nagłówki tabeli, nie nagłówki, więc nie używa się !!, !!!, itd.

Nagłowki tabeli
|| border=1 rules=cols frame=vsides
||! komórka 1 ||! komórka 2 ||! komórka 3 ||
|| komórka 1 || komórka 2 || komórka 3 ||
komórka 1komórka 2komórka 3
komórka 1komórka 2komórka 3

Jak zrobię zaawansowaną tabelę?

Zobacz table directives (dyrektywy tabel).

Moje tabele są domyślnie wycentrowane. Gdy używam '||align=left', one nie układają się tak, jak oczekuję.

Prawdopodobnie używasz Firefox-a. Użyj ||style="margin-left:0px;" zamiast '||align=left'.

Jak mogę podać szerokości kolumn?

Jak na razie, nie ma sposobu, by to zrobić podstawowymi znacznikami tabel. Potrzebujesz użyć dyrektyw tabel.

Jak napisać podwójną kreskę w tekście w komórce używając podstawowych znaczników tabel?

Użyj &#124;&#124; aby pokazało się ||.