EditQuickReference

Grunnleggende endring - Tekstformattering - Dokumentasjonsindeks

Tabeller: Enkle - Avanserte

Avsnitt: for nytt avsnitt, bruk tom linje;
-> rykke inn tekst, -< hengende innrykk

Linjebryting: \\ eller [[<<]]

Lister * for merka lister, # for nummererte lister, :term:definisjon for definisjonsliste
Utheving: ''kursiv'', '''fet''', '''''fet kursiv''''', @@skrivemaskin@@ (fast tegnavstand)
Referanser: [[en annen side]], [[http://www.example.com]], [[en annen side | lenketekst]], [[#anker]]
Grupper: [[Gruppe/Side]] viser side, [[Gruppe.Side]] viser Gruppe.Side, [[Gruppe(.Side)]] viser Gruppe
Separatorer: !!, !!! for overskrifter, ---- for vannrett linje
Andre koder: [+større+], [-mindre-], '^hevet^', '_senket_', {+innsatt+}, {-sletta-}

Forhindre formattering: [=...=]
Preformattert blokk: [@...@]