XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

Kitos išverstinos eilutės, taip pat ir keletas naudojamų senesnėse PmWiki versijose, yra puslapyje PmWikiLt.XLPageCookbook.

 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'lt_LT.utf8',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%Y %B %d d., %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Peržiūrėti',
 'Edit' => 'Redaguoti',
 'History' => 'Istorija',
 'Attach' => 'Prisegti',
 'Print' => 'Spausdinti',
 'Backlinks' => 'Atgalinė nuoroda',
 'Login' => 'Prisijungti',
 'Logout' => 'Atsijungti',
 'Recent Changes' => 'Naujausi pakeitimai',
 'Search' => 'Ieškoti',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Puslapis paskutinį kartą pakeistas {$LastModified}',
 'Go' => 'Pirmyn',
 'All Recent Changes' => 'Visi naujausi pakeitimai', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Naujausi pakeitimai',
 'AllRecentChanges' => 'Visi naujausi pakeitimai',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Iš $WikiTitle svetainės',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Parsiųstas iš {$PageUrl}',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiLt/EditQuickReference',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiLt/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'peradresuota iš',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Redaguojamas {*$FullName}',
 'Save' => 'Išsaugoti',
 'Save and edit' => 'Išsaugoti ir redaguoti',
 'Publish' => 'Paskelbti',
 'Save draft' => 'Išsaugoti juodraštį',
 'Save draft and edit' => 'Išsaugoti juodraštį ir redaguoti',
 'Preview' => 'Pažiūrėti',
 'Cancel' => 'Atšaukti',
 'Reset' => 'Atstatyti',
 'Author' => 'Autorius',
 'An author name is required.' => 'Autoriaus vardas privalomas',
 'Summary' => 'Santrauka',
 'This is a minor edit' => 'Atliktas tik nežymus pakeitimas',
 'Preview {*$FullName}' => '{*$FullName} peržiūra',
 'End of preview -- remember to save' => 'Peržiūros pabaiga -- neužmiršk išsaugoti',
 'Page is unsaved' => 'Puslapis dar neišsaugotas',
 'Top' => 'Į viršų',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} istorija',
 'Show minor edits' => 'Rodyti nežymius pakeitimus',
 'Hide minor edits' => 'Paslėpti nežymius pakeitimus',
 'Show changes to markup' => 'Rodyti kodo pakeitimus',
 'Show changes to output' => 'Rodyti galutinio teksto pakeitimus',
 'by' => 'atliko',
 'Restore' => 'Atstatyti',
 'Added line $DiffLines:' => 'Pridėta $DiffLines eilutė: ',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Pridėtos $DiffLines eilutės:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Pakeista $DiffLines eilutė iš:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Pakeistos $DiffLines eilutės iš',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Ištrinta $DiffLines eilutė:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Ištrintos $DiffLines eilutės:',
 'to:' => 'į:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Parametrai',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} parametrai',
 'Set new read password:' => 'Nustatyti naują skaitymo slaptažodį',
 'Set new edit password:' => 'Nustatyti naują redagavimo slaptažodį',
 'Set new attribute password:' => 'Nustatyti naują parametrų keitimo slaptažodį',
 'Set new publish password:' => 'Nustatyti naują paskelbimo slaptažodį',
 'Set new upload password:' => 'Naujas prisegimo slaptažodis:',
 '(set by $PWSource)' => '(nustatyta pagal $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(naudojamas $PWCascade slaptažodis)',
 '(protected)' => '(apsaugota)',
 'EnterAttributes' => "Žemiau galite nustatyti šio puslapio parametrus. Jei lauką paliksite tuščią, parametras nepasikeis. Norėdami panaikinti parametrą, įrašykite 'clear'. Norėdami panaikinti slaptažodį, įrašykite 'nopass'."
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Šis puslapis negali būti ištrintas, nes jame nustatytas "attr" atributas.',

 ### Authorization strings
 'Name' => 'Vardas',
 'Password' => 'Slaptažodis',
 'Password required' => 'Reikalingas slaptažodis',
 'Name/password not recognized' => 'Vardas ir (arba) slaptažodis neatpažintas',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Paieškos rezultatai',
 'SearchFor' => '<em>$Needle</em> paieškos rezultatai'
 'SearchFound' => 'Radome $MatchCount psl., ieškojome tarp $MatchSearched.'

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Failų prisegimas puslapyje',
 'File to upload:' => 'Pasirinkti failą:',
 'Name attachment as:' => 'Galima pakeisti pavadinimą:',
 'Upload' => 'Prisegti',
 'Uploads' => 'Prisegti failai',
 'ULsuccess' => 'sėkmingai prisegta',
 'ULbadname' => 'netinkamas failo vardas',
 'ULbadtype' => "'$upext' išplėtimas neleidžiamas",
 'ULtoobig' => 'failas viršija leistiną dydį',
 'ULtoobigext' => "failai '$upext' plėtiniu neturi viršyti $upmax baitų",
 'ULpartial' => 'prisegtas nepilnas failas',
 'ULnofile' => 'failas neprisegtas',
 'ULexists' => 'failas tokiu pavadinimu jau egzistuoja',
 'ULpquota' => 'viršytas prisegtų failų limitai šiai grupei',
 'ULtquota' => 'prisegtų failų limitas viršytas',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Pabrėžti',
 'Emphasized (italic)' => 'Pabrėžti (kursyvas)',
 'Strong' => 'Paryškinti',
 'Strong (bold)' => 'Paryškinti',
 'Page link' => 'Nuoroda',
 'Link to internal page' => 'Nuoroda į vidinį puslapį',
 'link text' => 'nuorodos tekstas',
 'Link to external page' => 'Nuoroda į išorinį puslapį',
 'file.ext' => 'failas.plėtinys',
 'Attach file' => 'Prisegti failą',
 'Big text' => 'Didelės raidės',
 'Small text' => 'Mažos raidės',
 'Superscript' => 'Viršutinis indeksas',
 'Subscript' => 'Indeksas',
 'Heading' => 'Antraštė',
 'Subheading' => 'Paantraštė',
 'Center' => 'Viduryje',
 'Unordered list' => 'Nerūšiuotas sąrašas',
 'Unordered (bullet) list' => 'Nerūšiuotas sąrašas',
 'Ordered list' => 'Rūšiuotas sąrašas',
 'Ordered (numbered) list' => 'Rūšiuotas (numeruotas) sąrašas',
 'Indented text' => 'Atitrauktas tekstas',
 'Hanging indent' => 'Atitraukta pirmoji eilutė',
 'Horizontal rule' => 'Horizontali juosta',
 'Table' => 'Lentelė',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(patvirtinti nuorodas)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Šį įrašą užblokavo administratorius',
 'Address blocked from posting' => 'Publikavimas iš Jūsų adreso uždraustas',
 'Text blocked from posting' => 'Teksto publikavimas uždraustas',
 'Password encryption' => 'Slaptažodžio šifravimas',
 'EditConflict' => "Puslapis buvo pakeistas, kol jį redagavote. Pakeitimai buvo apjungti į tekstą, kurį matote žemiau. Patariame patikrinti apjungimo rezultatus prieš išsaugant. Vietos, kurių nepavyko apjungti automatiškai, buvo taip pažymėtos: &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Puslapis buvo pakeistas, kol jį redagavote. Jei tęsite, jūsų pakeitimai pakeis kitų padarytus pakeitimus."
 'View changes' => 'Peržiūrėti pakeitimus',
 '?invalid page name' => '?klaidingas puslapio pavadinimas',
 'More information' => 'Daugiau informacijos',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki negali apdoroti Jūsų užklausos',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Atsiprašome už nepatogumus',
 'Return to' => 'Grįžti į',

 ### Historical
 'not found' => 'nerasta',

Pastabos