EditQuickReference

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Lentelės: paprastos - sudėtingesnės

Paragrafai: naujam paragrafui naudokite tuščią eilutę;

Eilutės pabaiga: \\, [[<<]], arba (:nl:)

-> teksto pastūmimui, -< kabančiam tekstui

Nebaigti eilutės: \

Sąrašai: * su simboliais, # sunumeruoti, :terminas:apibrėžimas apibrėžimų sąrašams

Pabrėžimas: ''kursyvas''   '''paryškinimas'''   '''''Paryškintas kursyvas'''''   @@lygiaplotis šriftas@@

Nuorodos: [[saito adresas]], [[http://example.com/]], [[saito adresas | saito pavadinimas]], [[#prieraišas]] [[#prieraišas | saito pavadinimas]]

Grupės: [[Grupė/Puslapis]] parodo Puslapis, [[Grupė.Puslapis]] parodo Grupė.Puslapis, [[Grupė(.Puslapis)]] parodo Grupė

Skyrikliai: !!, !!! antraštėms, ---- horizontaliai juostai

Neformatuoti teksto: [=...=]

Kitos žymės: [+didelis+]   [++didesnis++]   [-mažas-]   [--mažesnis--]   '^aukščiau^'   '_žemiau_'   {+įterptas+}   {-ištrintas-}

Iš anksto suformatuotas: [@...@]