XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Finnish language.

### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
'Locale' => 'fi_FI',
### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
'TimeFmt' => '%d.%m.%Y %H:%M',

### Standard layout strings
'View' => 'Lue',
'Edit' => 'Muokkaa',
'History' => 'Historia',
'Attach' => 'Liitä tiedosto',
'Print' => 'Tulosta',
'Backlinks' => '',
'Login' => '',
'Logout' => '',
'Recent Changes' => 'Viimeisimmät muutokset',
'Search' => 'Haku',
'Page last modified on {$LastModified}' => 'Sivua on viimeksi muokattu {$LastModified}',
'Go' => 'Hae',
'All Recent Changes' => 'Kaikki äskeiset muutokset',
# access keys
# 'ak_view' => '',
# 'ak_edit' => 'e',
# 'ak_history' => 'h',
# 'ak_attach' => '',
# 'ak_print' => '',
# 'ak_backlinks' => '',
# 'ak_logout' => '',
# 'ak_recentchanges' => 'c',

### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
'RecentChanges' => '',
'AllRecentChanges' => '',
'GroupHeader' => '',
'GroupFooter' => '',
'SideBar' => '',
'GroupAttributes' => '',

### Print layout strings
'From $WikiTitle' => 'Kohteesta $WikiTitle',
'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Sivulta {$PageUrl}',

### Page locations
'{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
'{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
'{$SiteGroup}/Search' => '',
'{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

### Browse page strings
'redirected from' => 'uudelleen ohjattu kohteesta',

### Edit page strings
'Editing {*$FullName}' => 'Muokataan {*$FullName}',
'Save' => 'Tallenna',
'Save and edit' => 'Tallenna ja muokkaa',
'Publish' => '',
'Save draft' => '',
'Save draft and edit' => '',
'Preview' => 'Esikatselu',
'Cancel' => 'Peru',
'Reset' => 'Palauta',
'Author' => 'Kirjoittaja',
'An author name is required.' => 'Kirjoittajan nimi on mainittava',
'Summary' => 'Yhteenveto',
'This is a minor edit' => 'Tämä on vähäinen muutos',
'Preview {*$FullName}' => 'Esikatselu {*$FullName}',
'End of preview -- remember to save' => 'Esikatselun loppu. Muista tallentaa',
'Page is unsaved' => 'Sivu on tallentamatta',
'Top' => 'Alkuun',
# access keys
# 'ak_save' => 's',
# 'ak_saveedit' => 'u',
# 'ak_preview' => 'p',
# 'ak_savedraft' => 'd',
# 'ak_textedit' => ',',
# 'e_rows' => '23',
# 'e_cols' => '60',

### Page history strings
'{$FullName} History' => '{$FullName}n historia',
'Show minor edits' => 'Näytä vähäiset muutokset',
'Hide minor edits' => 'Kätke vähäiset muutokset',
'Show changes to markup' => 'Näytä lähdetekstin muutokset',
'Show changes to output' => 'Näytä tulosteen muutokset',
'by' => '-',
'Restore' => 'Palauta',
'Added line $DiffLines:' => 'Lisätty rivi $DiffLines:',
'Added lines $DiffLines:' => 'Lisätty rivit $DiffLines:',
'Changed line $DiffLines from:' => 'Muutettu rivi $DiffLines muodosta:',
'Changed lines $DiffLines from:' => 'Muutettu rivit $DiffLines muodosta:',
'Deleted line $DiffLines:' => 'Poistettu rivi $DiffLines:',
'Deleted lines $DiffLines:' => 'Poistettu rivit $DiffLines:',
'to:' => 'muotoon',

### Page attribute strings
'Attributes' => 'Ominaisuudet',
'{$FullName} Attributes' => '{$FullName}in ominaisuudet (attributes)',
'Set new read password:' => 'Aseta uusi lukemisen salasana (read):',
'Set new edit password:' => 'Aseta uusi muokkaamisen salasana (edit):',
'Set new attribute password:' => 'Aseta uusi ominaisuuksien salasana (attr):',
'Set new publish password:' => '',
'Set new upload password:' => 'Anna uusi latausten salasana (upload):', 
'(set by $PWSource)' => '(asettaja $PWSource)',
'(using $PWCascade password)' => '(käyttäen $PWCascade salasanaa)',
'(protected)' => '',
'EnterAttributes' => "Muokkaa tämän sivun ominaisuuksia alla. Poista ominaisuus antamalla arvoksi 'clear'. Poista salasana antamalla arvoksi 'nopass'.",
'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '',

### Authorization strings
'Name' => 'Nimi',
'Password' => 'Salasana',
'Password required' => 'Salasana on pakollinen',
'Name/password not recognized' => 'Nimeä tai salasanaa ei tunnistettu',

  ### Search strings
'Search Results' => 'Haun tulokset',
'SearchFor' => 'Tulokset haulle <em>$Needle</em>',
'SearchFound' => '$MatchCount sivua $MatchSearched sivun joukosta vastasi hakua.',

### Upload strings
'Attachments for' => 'Liitteet kohteelle',
'File to upload:' => 'Ladattava tiedosto:',
'Name attachment as:' => 'Anna liitteelle nimi:',
'Upload' => 'Lataa',
'Uploads' => 'Ladatut tiedostot',
'ULsuccess' => 'onnistuneesti ladattu',
'ULbadname' => 'liitteen nimi ei kelpaa',
'ULbadtype' => "Tiedostopääte '$upext' ei kelpaa",
'ULtoobig' => 'tiedosto on suurempi kuin web-palvelin sallii',
'ULtoobigext' => "tiedosto on suurempi kuin sallittu $upmax tavua tiedostoille tyyppiä '$upext'",
'ULpartial' => 'epätäydellinen tiedosto vastaanotettu',
'ULnofile' => 'tiedostoa ei ladattu',
'ULexists' => 'saman niminen tiedosto on jo olemassa',
'ULpquota' => 'ryhmän tilanvaraus ylitetty',
'ULtquota' => 'latausten tilanvaraus ylitetty',

### GuiEdit button bar
'Emphasized' => 'Kursiivi',
'Emphasized (italic)' => 'Kursiivi <i>',
'Strong' => 'Lihavoitu',
'Strong (bold)' => 'Lihavoitu <b>',
'Page link' => 'Linkki',
'Link to internal page' => 'Linkitä wikin sivulle',
'link text' => 'linkin teksti',
'Link to external page' => 'Linkitä ulkoiselle sivulle',
'file.ext' => 'tiedostonimi',
'Attach file' => 'Liitä tiedosto',
'Big text' => 'Suurenna',
'Small text' => 'Pienennä',
'Superscript' => 'Yläindeksi',
'Subscript' => 'Alaindeksi',
'Heading' => 'Otsikko',
'Subheading' => 'Alaotsikko',
'Center' => 'Keskitä',
'Unordered list' => 'Lista',
'Unordered (bullet) list' => 'Lista pallukoin',
'Ordered list' => 'Järjestetty lista',
'Ordered (numbered) list' => 'Numeroitu lista',
'Indented text' => 'Sisennys',
'Hanging indent' => 'Riippuva sisennys',
'Horizontal rule' => 'Vaakaviiva',
'Table' => 'Taulukko',
# access keys
# 'ak_em' => '',
# 'ak_strong' => '',

### Others
'(approve sites)' => '(sivuston hyväksyminen)',
'This post has been blocked by the administrator' => 'Tämä kirjoitus on estetty ylläpitäjän toimesta',
'Address blocked from posting' => '',
'Text blocked from posting' => '',
'Password encryption' => 'Salasanan salaus',
'EditConflict' => "Sivua on muutettu sen jälkeen, kun aloit muokata sitä. Muokkaukset on yhdistetty alla. Tarkista ystävällisesti yhdistämisen tulos ennen kuin painat 'Tallenna'.  Konfliktit, joita ei voitu ratkaista, on ympäröity &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; ja &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
'EditWarning' => "Sivua on muutettu sen jälkeen, kun aloit muokata sitä. Jos jatkat, muiden tekemät muutokset poistetaan.",
'View changes' => 'Tarkastele muutoksia',
'?invalid page name' => '',
'More information' => '',
"PmWiki can't process your request" => '',
'We are sorry for any inconvenience' => '',
'Return to' => '',

### Historical
'Save as draft' => 'Tallenna luonnoksena',  
'not found' => 'ei löytynyt',

## Notes
# Created 2006-01-24 by Toni Helminen
# Edited 2007-07-23 by tuomas.rosbergATpp.inet.fi