XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

See also XLPageCookbookTemplate

  
  ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
  'xlpage-i18n' => 'utf-8',
  ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
  'Locale' => 'da_DK',
  ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
  'TimeFmt' => '',

  ### Standard layout strings
  'View' => 'Vis',
  'Edit' => 'Rediger',
  'History' => 'Historie',
  'Attach' => 'Vedhæft',
  'Print' => 'Udskriv',
  'Backlinks' => '',
  'Login' => 'Logind',
  'Logout' => 'Logud',
  'Recent Changes' => 'Sidste ændringer',
  'Search' => 'Søg',
  'Page last modified on {$LastModified}' => 'Side sidst ændret {$LastModified}',
  'Go' => '',
  'All Recent Changes' => 'Alle Sidste Ændringer', 
  # access keys
  # 'ak_view' => '',
  # 'ak_edit' => 'e',
  # 'ak_history' => 'h',
  # 'ak_attach' => '',
  # 'ak_print' => '',
  # 'ak_backlinks' => '',
  # 'ak_logout' => '',
  # 'ak_recentchanges' => 'c',

  ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
  'Site' => 'Websted',
  'SiteAdmin' => 'Webstedsadministration',
  'AllSiteHeader' => 'Webstedshoved',
  'AllSiteFooter' => 'Webstedsfod',
  'AllSiteAttributes' => 'Webstedsattributter',
  'AllGroupHeader' => 'Gruppehoved for alle grupper',
  'AllGroupFooter' => 'Gruppefod for alle grupper',
  'AllGroupAttributes' => 'Attributter for alle grupper',
  'SiteHeader' => 'Webstedshoved',
  'SiteFooter' => 'Webstedsfod',
  'SiteAttributes' => 'Webstedsattributter',
  'GroupHeader' => 'Gruppehoved',
  'GroupFooter' => 'Gruppefod',
  'GroupAttributes' => 'Gruppeattributter',
  'SideBar' => 'Sidebjælke',
  'LeftBar' => 'Venstre bjælke',
  'RightBar' => 'Højre bjælke',
  'WikiSandBox' => 'Wikisandkasse',
  'WikiSandbox' => 'Wikisandkasse',
  'SandBox' => 'Sandkasse',
  'Sandbox' => 'Sandkasse',
  'AllRecentChanges' => 'Alle sidste ændringer',
  'AllRecentUploads' => 'Alle sidste uploads',
  'RecentChanges' => 'Sidste ændringer',
  'RecentUploads' => 'Sidste uploads',
  'AuthForm' => 'Autorisationsformular',
  'EditForm' => 'Redigeringsformular',
  'InterMap' => '',
  'PageActions' => 'Sidehandlinger',
  ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'QuickReference'
  ### The following quick references are the ones the translater could find, that PmWiki actually use.
  'EditQuickReference' => 'Hurtigreference til redigering',
  'UploadQuickReference' => 'Hurtigreference til upload',
  ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'Templates'
  ### The following templates are the ones the translater could find, that PmWiki actually use.
  'PageListTemplates' => 'Sidelisteskabeloner',
  'LocalTemplates' => 'Lokale skabeloner',
  'NotifyList' => 'Underretningsliste',
  'AuthUser' => 'Autentificering af brugere',
  'ApprovedUrls' => 'Godkendte URLer',
  'BlockList' => 'Blokeringsliste',
  'AuthList' => 'Autentificeringsliste',

  ### Print layout strings
  'From $WikiTitle' => 'Fra $WikiTitle',
  'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Taget fra {$PageUrl}', 

  ### Page locations
  '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiDa/EditQuickReference', 
  '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiDa/UploadQuickReference', 
  '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiDa/Search',
  '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiDa.PageNotFound',

  ### Browse page strings
  'redirected from' => 'omdirigeret fra',

  ### Edit page strings
  'Editing {*$FullName}' => 'Redigerer {*$FullName}',
  'Save' => 'Gem', 
  'Save and edit' => 'Gem og Rediger',  
  'Publish' => 'Udgiv',
  'Save draft' => 'Gem udkast',
  'Save draft and edit' => 'Gem udkast og Rediger',
  'Preview' => 'Forhåndsvis',
  'Cancel' => 'Annuller',
  'Reset' => 'Nulstil',
  'Author' => 'Forfatter',
  'An author name is required.' => 'Navn på forfatter nødvendigt.',
  'Summary' => 'Sammendrag',
  'This is a minor edit' => 'Dette er en mindre redigering',
  'Preview {*$FullName}' => 'Forhåndsvis {*$FullName}',
  'End of preview -- remember to save' => 'Færdig med forhåndsvisning -- husk at gemme',
  'Page is unsaved' => 'Siden er ikke gemt',
  'Top' => '',
  # access keys
  # 'ak_save' => 's',
  # 'ak_saveedit' => 'u',
  # 'ak_preview' => 'p',
  # 'ak_savedraft' => 'd',
  # 'ak_textedit' => ',',
  # 'e_rows' => '23',
  # 'e_cols' => '60',

  ### Page history strings
  '{$FullName} History' => '{$FullName} Historik',
  'Show minor edits' => 'Vis mindre redigeringer',
  'Hide minor edits' => 'Skjul mindre redigeringer',
  'Show changes to markup' => 'Vis ændringer i markup',
  'Show changes to output' => 'Vis ændringer i output',
  'by' => 'af',
  'Restore' => 'Gendan',
  'Added line $DiffLines:' => 'Tilføjet linie $DiffLines:',
  'Added lines $DiffLines:' => 'Tilføjede linier $DiffLines:',
  'Changed line $DiffLines from:' => 'Ændret Linie $DiffLines fra:',
  'Changed lines $DiffLines from:' => 'Ændrede linier $DiffLines fra:',
  'Deleted line $DiffLines:' => 'Slettet linie $DiffLines:',
  'Deleted lines $DiffLines:' => 'Slettede linier $DiffLines:',
  'to:' => 'til:',

  ### Page attribute strings
  'Attributes' => 'Attributter',
  '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} Attributter',
  'Set new read password:' => 'Angiv ny læse-adgangskode:',
  'Set new edit password:' => 'Angiv ny rediger-adgangskode:',
  'Set new attribute password:' => 'Angiv ny attribut-adgangskode:',
  'Set new publish password:' => 'Angiv ny udgiv-adgangskode:',
  'Set new upload password:' => 'Angiv ny upload-adgangskode:', 
  '(set by $PWSource)' => '(sat af $PWSource)',
  '(using $PWCascade password)' => '(bruger $PWCascade adgangskode)',
  '(protected)' => '(beskyttet)',
  'EnterAttributes' => "Indtast nye attributter for denne side herunder.  Et tomt felt efterlader attributten uændret.  For at fjerne en attribut; tast 'clear'.  For at fjerne en adgangskode; tast 'nopass'.",
  'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Siden har en "attr"-attribut og kan ikke slettes.',

  ## Authorization strings
  'Name' => 'Navn',
  'Password' => 'Adgangskode',
  'Password required' => 'Adgangskode nødvendig',
  'Name/password not recognized' => 'Navn/adgangskode ikke genkendt',

  ### Search strings
  'Search Results' => 'Søg Resultater',
  'SearchFor' => 'Søgeresultater for <em>$Needle</em>',
  'SearchFound' => '$MatchCount sider fundet ud af $MatchSearched gennemsøgte sider.',

  ### Upload strings
  'Attachments for' => 'Vedhæftninger til',
  'File to upload:' => 'Fil til upload:',
  'Name attachment as:' => 'Kald vedhæftning for:',
  'Upload' => '',
  'Uploads' => '',
  'ULsuccess' => 'upload fuldført',
  'ULbadname' => 'ugyldigt navn på vedhæftning',
  'ULbadtype' => "'$upext' er en ugyldig filendelse",
  'ULtoobig' => 'fil er større end det maksimalt tilladte på webserveren',
  'ULtoobigext' => "fil er større end det maksimalt tilladte af $upmax bytes for '$upext'-filer",
  'ULpartial' => 'ufuldendt fil modtaget',
  'ULnofile' => 'ingen fil uploadet',
  'ULexists' => 'fil med det navn eksisterer allerede',
  'ULpquota' => 'gruppekvota overskredet',
  'ULtquota' => 'uploadkvota overskredet',

  ### GuiEdit button bar
  'Emphasized' => 'Fremhævet',
  'Emphasized (italic)' => 'Fremhævet (kursiv)',
  'Strong' => 'Stærk fremhævning',
  'Strong (bold)' => 'Stærk fremhævning (fed)',
  'Page link' => 'Sidelink',
  'Link to internal page' => 'Link til intern side',
  'link text' => 'linktekst',
  'Link to external page' => 'Link til ekstern side',
  'file.ext' => 'fil.end',
  'Attach file' => 'Vedhæft fil',
  'Big text' => 'Stor tekst',
  'Small text' => 'Lille tekst',
  'Superscript' => 'Hævet skrift',
  'Subscript' => 'Sænket skrift',
  'Heading' => 'Overskrift',
  'Subheading' => 'Underoverskrift',
  'Center' => 'Centrér',
  'Unordered list' => 'Uordnet liste',
  'Unordered (bullet) list' => 'Uordnet (punkt) liste',
  'Ordered list' => 'Ordnet liste',
  'Ordered (numbered) list' => 'Ordnet (nummereret) liste',
  'Indented text' => 'Indryk tekst',
  'Hanging indent' => 'Hængende indrykning',
  'Horizontal rule' => 'Vandret linje',
  'Table' => 'Tabel',
  # access keys
  # 'ak_em' => '',
  # 'ak_strong' => '',

  ### Others
  '(approve sites)' => '(godkend sider)',
  'This post has been blocked by the administrator' => 'Denne redigering er blevet blokeret af administratoren',
  'Address blocked from posting' => '',
  'Text blocked from posting' => '',
  'Password encryption' => 'Kryptering af adgangskode',
  'EditConflict' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den.  Ændringerne er blevet flettet ind i teksten herunder. Du vil muligvis gerne efterse fletteresultatet før du trykker gem.  Konflikter systemet ikke kunne løse er omgivet af &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; og &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
  'EditWarning' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den.  Hvis du fortsætter, vil dine ændringer overskrive ændringer andre har lavet.",
  'View changes' => 'Vis ændringer',
  '?invalid page name' => '?ugyldigt sidenavn',
  'More information' => 'Mere information',
  "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki kan ikke behandle din forespørgsel',
  'We are sorry for any inconvenience' => 'Vi beklager',
  'Return to' => 'Returner til',

  ### Historical
  'Save as draft' => 'Gem som kladde',  
  'not found' => 'ikke fundet',
  ## pre-2.1
  'Page last modified on $LastModified' => 'Side sidst Ændret $LastModified',
  'Editing `{$FullName}' => 'Redigerer `{$FullName}',
  'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name her.',
  'Preview `{$FullName}' => 'Forhåndsvis `{$FullName}',
  '$FullName History' => '$FullName Historik',
  ### page attribute strings
  'Page Attributes' => 'Sideattributer',
  '$FullName Attributes' => '$FullName Attributer',
  'Printable View' => 'Printer Preview', 
  'Page History' => 'SideHistorie', 
  'Read Page' => 'Læs Side', 
  'Edit Page' => 'Rediger Side', 
  'WikiHelp' => 'WikiHjælp', 
  'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiDa/WikiHjælp', 
  'PmWiki.EditQuickReference' => '', 
  'PmWiki.UploadQuickReference' => '', 
  'Main/SearchWiki' => 'PmWikiDa/SøgWiki', 
  'SearchWiki' => 'SøgWiki', 
  'Retrieved from $PageUrl' => 'Taget fra $PageUrl', 
  'Editing $FullName' => 'Redigerer $FullName', 
  'Describe {$Name} here.' => 'Beskriv {$Name} her.',


Notes


Original side på PmWikiDa.XLPage - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.XLPage: 2019-03-04 07:19