XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

See also XLPageCookbookTemplate

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'da_DK',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Vis',
 'Edit' => 'Rediger',
 'History' => 'Historie',
 'Attach' => 'Vedhæft',
 'Print' => 'Udskriv',
 'Backlinks' => '',
 'Login' => 'Logind',
 'Logout' => 'Logud',
 'Recent Changes' => 'Sidste ændringer',
 'Search' => 'Søg',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Side sidst ændret {$LastModified}',
 'Go' => '',
 'All Recent Changes' => 'Alle Sidste Ændringer', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'Site' => 'Websted',
 'SiteAdmin' => 'Webstedsadministration',
 'AllSiteHeader' => 'Webstedshoved',
 'AllSiteFooter' => 'Webstedsfod',
 'AllSiteAttributes' => 'Webstedsattributter',
 'AllGroupHeader' => 'Gruppehoved for alle grupper',
 'AllGroupFooter' => 'Gruppefod for alle grupper',
 'AllGroupAttributes' => 'Attributter for alle grupper',
 'SiteHeader' => 'Webstedshoved',
 'SiteFooter' => 'Webstedsfod',
 'SiteAttributes' => 'Webstedsattributter',
 'GroupHeader' => 'Gruppehoved',
 'GroupFooter' => 'Gruppefod',
 'GroupAttributes' => 'Gruppeattributter',
 'SideBar' => 'Sidebjælke',
 'LeftBar' => 'Venstre bjælke',
 'RightBar' => 'Højre bjælke',
 'WikiSandBox' => 'Wikisandkasse',
 'WikiSandbox' => 'Wikisandkasse',
 'SandBox' => 'Sandkasse',
 'Sandbox' => 'Sandkasse',
 'AllRecentChanges' => 'Alle sidste ændringer',
 'AllRecentUploads' => 'Alle sidste uploads',
 'RecentChanges' => 'Sidste ændringer',
 'RecentUploads' => 'Sidste uploads',
 'AuthForm' => 'Autorisationsformular',
 'EditForm' => 'Redigeringsformular',
 'InterMap' => '',
 'PageActions' => 'Sidehandlinger',
 ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'QuickReference'
 ### The following quick references are the ones the translater could find, that PmWiki actually use.
 'EditQuickReference' => 'Hurtigreference til redigering',
 'UploadQuickReference' => 'Hurtigreference til upload',
 ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'Templates'
 ### The following templates are the ones the translater could find, that PmWiki actually use.
 'PageListTemplates' => 'Sidelisteskabeloner',
 'LocalTemplates' => 'Lokale skabeloner',
 'NotifyList' => 'Underretningsliste',
 'AuthUser' => 'Autentificering af brugere',
 'ApprovedUrls' => 'Godkendte URLer',
 'BlockList' => 'Blokeringsliste',
 'AuthList' => 'Autentificeringsliste',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Fra $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Taget fra {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiDa/EditQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiDa/UploadQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiDa/Search',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiDa.PageNotFound',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'omdirigeret fra',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Redigerer {*$FullName}',
 'Save' => 'Gem', 
 'Save and edit' => 'Gem og Rediger', 
 'Publish' => 'Udgiv',
 'Save draft' => 'Gem udkast',
 'Save draft and edit' => 'Gem udkast og Rediger',
 'Preview' => 'Forhåndsvis',
 'Cancel' => 'Annuller',
 'Reset' => 'Nulstil',
 'Author' => 'Forfatter',
 'An author name is required.' => 'Navn på forfatter nødvendigt.',
 'Summary' => 'Sammendrag',
 'This is a minor edit' => 'Dette er en mindre redigering',
 'Preview {*$FullName}' => 'Forhåndsvis {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Færdig med forhåndsvisning -- husk at gemme',
 'Page is unsaved' => 'Siden er ikke gemt',
 'Top' => '',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} Historik',
 'Show minor edits' => 'Vis mindre redigeringer',
 'Hide minor edits' => 'Skjul mindre redigeringer',
 'Show changes to markup' => 'Vis ændringer i markup',
 'Show changes to output' => 'Vis ændringer i output',
 'by' => 'af',
 'Restore' => 'Gendan',
 'Added line $DiffLines:' => 'Tilføjet linie $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Tilføjede linier $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Ændret Linie $DiffLines fra:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Ændrede linier $DiffLines fra:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Slettet linie $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Slettede linier $DiffLines:',
 'to:' => 'til:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Attributter',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} Attributter',
 'Set new read password:' => 'Angiv ny læse-adgangskode:',
 'Set new edit password:' => 'Angiv ny rediger-adgangskode:',
 'Set new attribute password:' => 'Angiv ny attribut-adgangskode:',
 'Set new publish password:' => 'Angiv ny udgiv-adgangskode:',
 'Set new upload password:' => 'Angiv ny upload-adgangskode:', 
 '(set by $PWSource)' => '(sat af $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(bruger $PWCascade adgangskode)',
 '(protected)' => '(beskyttet)',
 'EnterAttributes' => "Indtast nye attributter for denne side herunder. Et tomt felt efterlader attributten uændret. For at fjerne en attribut; tast 'clear'. For at fjerne en adgangskode; tast 'nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Siden har en "attr"-attribut og kan ikke slettes.',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Navn',
 'Password' => 'Adgangskode',
 'Password required' => 'Adgangskode nødvendig',
 'Name/password not recognized' => 'Navn/adgangskode ikke genkendt',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Søg Resultater',
 'SearchFor' => 'Søgeresultater for <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => '$MatchCount sider fundet ud af $MatchSearched gennemsøgte sider.',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Vedhæftninger til',
 'File to upload:' => 'Fil til upload:',
 'Name attachment as:' => 'Kald vedhæftning for:',
 'Upload' => '',
 'Uploads' => '',
 'ULsuccess' => 'upload fuldført',
 'ULbadname' => 'ugyldigt navn på vedhæftning',
 'ULbadtype' => "'$upext' er en ugyldig filendelse",
 'ULtoobig' => 'fil er større end det maksimalt tilladte på webserveren',
 'ULtoobigext' => "fil er større end det maksimalt tilladte af $upmax bytes for '$upext'-filer",
 'ULpartial' => 'ufuldendt fil modtaget',
 'ULnofile' => 'ingen fil uploadet',
 'ULexists' => 'fil med det navn eksisterer allerede',
 'ULpquota' => 'gruppekvota overskredet',
 'ULtquota' => 'uploadkvota overskredet',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Fremhævet',
 'Emphasized (italic)' => 'Fremhævet (kursiv)',
 'Strong' => 'Stærk fremhævning',
 'Strong (bold)' => 'Stærk fremhævning (fed)',
 'Page link' => 'Sidelink',
 'Link to internal page' => 'Link til intern side',
 'link text' => 'linktekst',
 'Link to external page' => 'Link til ekstern side',
 'file.ext' => 'fil.end',
 'Attach file' => 'Vedhæft fil',
 'Big text' => 'Stor tekst',
 'Small text' => 'Lille tekst',
 'Superscript' => 'Hævet skrift',
 'Subscript' => 'Sænket skrift',
 'Heading' => 'Overskrift',
 'Subheading' => 'Underoverskrift',
 'Center' => 'Centrér',
 'Unordered list' => 'Uordnet liste',
 'Unordered (bullet) list' => 'Uordnet (punkt) liste',
 'Ordered list' => 'Ordnet liste',
 'Ordered (numbered) list' => 'Ordnet (nummereret) liste',
 'Indented text' => 'Indryk tekst',
 'Hanging indent' => 'Hængende indrykning',
 'Horizontal rule' => 'Vandret linje',
 'Table' => 'Tabel',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(godkend sider)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Denne redigering er blevet blokeret af administratoren',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Kryptering af adgangskode',
 'EditConflict' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den. Ændringerne er blevet flettet ind i teksten herunder. Du vil muligvis gerne efterse fletteresultatet før du trykker gem. Konflikter systemet ikke kunne løse er omgivet af &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; og &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den. Hvis du fortsætter, vil dine ændringer overskrive ændringer andre har lavet.",
 'View changes' => 'Vis ændringer',
 '?invalid page name' => '?ugyldigt sidenavn',
 'More information' => 'Mere information',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki kan ikke behandle din forespørgsel',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Vi beklager',
 'Return to' => 'Returner til',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Gem som kladde', 
 'not found' => 'ikke fundet',
 ## pre-2.1
 'Page last modified on $LastModified' => 'Side sidst Ændret $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Redigerer `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name her.',
 'Preview `{$FullName}' => 'Forhåndsvis `{$FullName}',
 '$FullName History' => '$FullName Historik',
 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Sideattributer',
 '$FullName Attributes' => '$FullName Attributer',
 'Printable View' => 'Printer Preview', 
 'Page History' => 'SideHistorie', 
 'Read Page' => 'Læs Side', 
 'Edit Page' => 'Rediger Side', 
 'WikiHelp' => 'WikiHjælp', 
 'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiDa/WikiHjælp', 
 'PmWiki.EditQuickReference' => '', 
 'PmWiki.UploadQuickReference' => '', 
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiDa/SøgWiki', 
 'SearchWiki' => 'SøgWiki', 
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Taget fra $PageUrl', 
 'Editing $FullName' => 'Redigerer $FullName', 
 'Describe {$Name} here.' => 'Beskriv {$Name} her.',


Notes


Original side på PmWikiDa.XLPage - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.XLPage: 2022-01-09 08:55