Uploads

PmWiki kan indstilles til at tillade forfatere at uploade og gemme filer og billeder (kendt som at vedhæfte dem). Disse vedhæftninger kan derefter refereres fra enhver side.

Bemærk: PmWiki er distribueret med uploads slået fra som standard. Se Uploads Admin for information om hvordan man aktiverer og indstiller uploadfunktionen.
Bemærkning 2: Uploads kan indstilles for hele netstedet, efter gruppe, eller efter side; se Uploads Admin for detaljer. Dette styrer om uploads bliver gemt i et katalog for hele netstedet, et individuelt katalog for hver gruppe, eller et individuelt katalog for hver side. Standarden er at organisere uploads efter gruppe.

Attach:-syntaks

For at tilføje eller linke til en vedhæftning, redigerer en forfatter en side for at inkludere opmærningen "Attach:" efterfulgt af et navn på en vedhæftning (fx, "Attach:resume.pdf"). Når siden vises, bliver Attach:-opmærkningen til en af følgende:

 • Et link til den navngivne vedhæftning (hvis den er uploadet, dvs. den allerede ligger i et uploadkatalog)
 • Et link til en formular hvor forfatteren kan angive en fil der skal uploades og bruges som den nye vedhæftning (hvis den endnu ikke er uploadet, dvs. den ikke ligger i uploadkataloget)
 • Hvis vedhæftningen er en billed-fil med en endelse så som .gif, .jpeg, eller .png, vises den som et billede.

Links' opførsel kan ændres:

 • For at forhindre en billedvedhæftning i at blive vist som et billede, omgiv den med dobbelte firkantede paranteser (fx, [[Attach:billede.jpg]]).
 • For at få et link til en vedhæftning til at blive vist uden "Attach:" i begyndelsen af linket, brug [[(Attach:)fil.end]].

Vedhæftninger på andre sider og grupper

For at linke til en uploadet vedhæftning (billede eller fil) fra en anden gruppe, refererer du simpelthen til gruppen selv (sørg for at "Gruppenavn" har et punktum i sig).

Attach:Gruppenavn./filnavn.end (bemærk punktummet efter gruppenavnet)

Hvis PmWiki er indstillet med et individuelt katalog per side, brug

Attach:Sidenavn/filnavn.end (Sidenavn er i den samme Wikigruppe)
Attach:Gruppenavn.Sidenavn/filnavn.end

Navne med mellemrum

For at linke til et filnavn med mellemrum i sig, brug linknotationen med firkantede paranteser, fx

[[Attach:et filnavn med mellemrum.txt]]

"Indlejring i siden" af et billede med mellemrum er ikke undertøttet: bare upload billederne med navne uden mellemrum, og brug opmærkningen Attach:billede.jpg.

Følgende udenomsløsning er mulig, men er ikke understøttet og ikke anbefalet:

[[#blank | Attach:billede mellemrum.jpeg]]

Internationale tegn i filnavne

Se UploadsAdmin og $UploadNameChars.

Listning af uploadede filer på en side

For at liste filer som er blevet uploadet, brug opmærkningen: (:attachlist:)

Det vil liste vedhæftninger til den nuværende gruppe eller side, afhængig af om vedhæftninger er organiseret per gruppe eller per side; hver instans indeholder et link til at se eller hente vedhæftningen. En liste af vedhæftninger vises også som en del af uploadsideformularen.

Uploadformular / Uploaderstatning

Man kan gå direkte til uploadformularen ved at tilføje "?action=upload" til URI'en for enhver side som har filuploads aktiveret af Wikiadministratoren. Erstat en fil ved at uploade en ny version af filen med samme navn.

 • Sørg for at slette din browsers mellemlager efter en upload er blevet erstattet. Ellers kan det se ud som om at den originale upload stadig er på serveren.

Hvis du putter $EnableUploadVersions=1; i din local/config.php, bliver gamle versioner af de samme filer omdøbt og ikke slettet.

Type- og størrelsesbegrænsninger

Af sikkerhedsmæssige årsager er uploadfunktionen slået fra til at starte med når PmWiki er installeret. Når den er aktiveret er det begrænset hvilke filtyper og filstørrelser som kan uploades til serveren (se Uploads Admin). PmWikis standardindstilling begrænser filstørrelsen til 50 kilobytes og filendelserne til almindelige typer som ".gif", ".jpeg", ".doc", ".txt", og ".pdf".

Derudover kan administratoren indstille systemet til at kræve en uploadadgangskode -- se Passwords og Passwords Admin.

Som standard er upload af følgende endelser tilladt. Bemærk at som standard er en filendelse ikke nødvendig.

'gif','jpg','jpeg','png','bmp','ico','wbmp','svg','xcf'    # billeder

'mp3','au','wav','ogg','flac',                 # lyd
'ogv','mp4','webm','mpg','mpeg','wmf','mov','qt','avi',    # video
'zip','7z','gz','tgz','rpm','hqx','sit',            # arkiver
'doc','ppt','xls','mdb',                    # MSOffice
'exe',                             # programfiler
'pdf','psd', 'ps','ai','eps',                 # Adobe
'htm','html','css','fla','swf',                # webting
'txt','rtf','tex','dvi',                    # tekstfiler
'odt','ods','odp','odg',                    # OpenOffice.org 
'epub','kml','kmz',''                     # forskelligt

Fjernelse

I øjeblikket kan uploadede filer kun slettes fra serveren af wikiadministratoren. Alle brugere der er autoriseret til at uploade, kan overskrive en eksisterende fil ved at uploade en anden med samme navn og endelse, til samme sted.

Administratoren kan fjerne en uploadet fil ved at tilgå serveren via ftp (eller via et kontrolpanel, hvis værten tilbyder sådan en funktion). Opskriften Cookbook:Attachtable tillader sletning af filer fra wikien.

Når jeg uploader en fil, hvordan får jeg så linket til at se ud som "fil.doc" i stedet for "Attach:fil.doc Δ"?

Brug paranteser, som i [[(Attach:)fil.doc]]. Der er også en indstillingsændring som kan eliminere Attach: -- se Cookbook:AttachLinks.

Hvorfor kan jeg ikke uploade filer større end 50kB til min nyinstallerede PmWiki?

Som standard begrænser PmWiki filstørrelsen der kan uploades til 50kB. Tilføj

$UploadMaxSize = 1000000; # begræns uploadfilstørrelse til 1 megabyte
til din config.php for at forøge grænsen til 1MB (for eksempel). Se UploadsAdmin for hvordan man laver yderligere begrænsningsændringer. Bemæk at både PHP og webservere også sætter deres egne grænser for størrelsen af uploadede filer.

Hvorfor afsluttes mine uploads uventet med "Incomplete file received" (Ufuldendt fil modtaget)?

Det er muligt at du løber tør for plads i et mellemlagerområde der bruges af enten PmWiki eller af PHP. På *nix, tjek at du har tilstrækkelig fri plads i /tmp og /var/tmp.

Hvordan gør jeg så uploadlinket stadig tillader en at lave en anden upload (hvis nogen vil erstatte den gamle version af filen med en nyere version, for eksempel). I øjeblikket får du kun uploadlinket når der ikke er nogen fil i uploadkataloget.

Brug Attach-sidehandlingen, og klik på deltasymbolet (Δ) vist imod hver af de listede filer. Hvis ikke du kan se attach-handlingen, er uploads enten ikke aktiveret, eller du er ikke autoriseret til at uploade, eller attach-handlingen er blevet udkommenteret eller mangler. Se også available actions.

Hvordan skjuler jeg "Attach:" for alle vedhæftninger

Se Cookbook:AttachLinks, bemærk at dette i øjeblikket ikke virker for [[Attach:min fil.end]] .

Hvordan kan jeg linke en fil som har en filendelse på 4 tegn, såsom 'abc.pptx'?

Se Cookbook:Upload Types

Hvordan kan jeg forhindre andre i at bruge mine billeders url'er på deres netsted

Se Cookbook:Prevent Hotlinking

Hvordan kan jeg vise en fil der mangler en korrekt filendelse? (fx bruger du Cookbook:LinkIcons)

En fil kan vises ved at tilføje en "falsk" filendelse til URL'en. For eksempel, hvis url'en er http://example.com/dox/mydoc, tilføj en falsk forespørgselsstreng til enden, med den ønskede filendelse (fx, http://example.com/dox/mydoc?format=.docx). Hvis forespørgselsstrengen ikke er passende, burde en fragmentidentifikator virke, fx http://example.com/dox/mydoc#.docx.


Oversættelse af PmWiki.Uploads - Original side på PmWikiDa.Uploads - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.Uploads: 2015-01-20 19:00
PmWiki.Uploads: 2024-06-25 11:25