Wiki styly

authors (basic)

Základy Wiki stylů

Wiki styly umožňují měnit barvu a jiné vlastnosti obsahu stránek. Wiki styly se zapisují uzavřené znaménky procent, tedy %red% nebo %bgcolor=blue%.

Základní použití stylů je pro změnu atributů textu jako je barva textu, barva pozadí, font písma. PmWiki definuje několik stylů pro změnu barev %black%, %white%, %red%, %yellow%, %blue%, %gray%, %silver%, %maroon%, %green%, %navy%, and %purple%.

Košík obsahuje %red% třešně, %blue% borůvky, %purple% mango, %green% limetky, %% a další.

Košík obsahuje třešně, borůvky, mango, limetky, a další.

Pro další barvy mimo tyto základní použijte wikistyl %color=...%. (Poznámka: RGB barvy (#rrggbb) vždy udávejte malými písmeny, abyste zamezili chybné interpretaci jako Wiki Slova?).

I'd like to have some %color=#ff7f00% tangerines%%, too!

I'd like to have some tangerines, too!

Pro změnu pozadí použijte wikistyl %bgcolor=...%:

Tato věta obsahuje %bgcolor=green yellow% žlutý text na zeleném pozadí.

Tato věta obsahuje žlutý text na zeleném pozadí.

See Wiki Style Colors for more color help.

Rozsah platnosti

Wikistyly je možné definovat s určeným rozsahem. Bez určení rozsahu je styl aplikován na jakýkoli následující text až do konce odstavce nebo do použití jiného stylu. Zahrnutím definice rozsahu je možno určit použití stylu na celý odstavec (%p ...%), na celý seznam (%list ...%), na položku uvnitř seznamu (%item ...%), nebo na celý blok block ? (%block ...%). Tyto rozsahy jsou předdefinovanými zkratkami pro atribut "apply=", popsaném níže.

%p bgcolor=#ffeeee% Použití wikistylu, který začíná na prvním řádku odstavce a je použit až do konce, přestože %blue% je zde následně použitý jiný styl%%, který by jinak způsobil ukončení jeho platnosti .

Použití wikistylu, který začíná na prvním řádku odstavce a je použit až do konce, přestože je zde následně použitý jiný styl, který by jinak způsobil ukončení jeho platnosti .

Pro označení velkého úseku textu použijte značku>>style<<; jí definovaný styl bude platit až do ukončení značkou >><<.

>>blue font-style:italic bgcolor=#ffffcc<<
Vše od tohoto řádku bude modrou kurzívou,

To zahrnuje
  pevně formátovaný text
* seznamy
-> odsazené položky
>><<

Vše od tohoto řádku bude modrou kurzívou,

To zahrnuje

  pevně formátovaný text
 • seznamy
odsazené položky

Značka(:div style:) plní ve většině případů stejnou funkci jako >>style<<, ale informace je umístěna do atributu style=""

(:div style="font-style:italic; border:1px solid blue; background-color:#ffffcc; color:green":)
Vše od tohoto řádku je zelenou kurzívou,

Zahrnuje to
  pevně formátovaný text
* seznamy
-> odsazené položky
(:divend:)

Vše od tohoto řádku je zelenou kurzívou,

Zahrnuje to

  pevně formátovaný text
 • seznamy
odsazené položky

Atributy

Ve specifikaci wikystylů jsou zahrnuty následující atributy:

  ------------ CSS -------------     --HTML--
  color        bgcolor       class 
  background-color  margin       id
  text-align     padding       hspace
  text-decoration   border       vspace
  font-size      float        target
  font-family     list-style     rel
  font-weight     width*       accesskey
  font-style     height*       value
  display

  Speciální: define, apply

Atributy prvních dvou sloupců odpovídají cascading style sheet (CSS) vlastnostem stejného jména. Atributy třetího sloupce je možné aplikovat pouze na vybrané položky:

 • class= a id= přiřazuje CSS třídu nebo identifikuje HTML element
 • target=name otevírá odkaz v rámu "name"
 • rel=name in a link identifies the relationship of a target page
 • accesskey=x přiřazuje 'x' jako klávesovou zkratku pro následující odkaz
 • value=9 nastavuje počet položek uspořádaného seznamu

* Atributy width a height jsou vyčleněny pro tag obrázků <img .../>. Při použití bez parametru "apply=" určují výšku a šířku nějakého obrázku <img ... /> který následuje. Jinak nastavují 'width:' a 'height:' vlastnosti stylovaného elementu.

Použití wikistylů na bloky?

Normálně se wikistyly použijí na úsek textu, ale atribut apply= umožňuje rozšířit účinnost stylu na další prvky. Předdefinované hodnoty apply= jsou:

apply=imgpoužije se na jakýkoli následující obrázek 
apply=ppoužije se na současný odstavec*
apply=prepoužije se na současný pevně formátovaný text 
apply=listna seznam*
apply=itemna položku seznamu*
apply=divna odstavec div 
apply=blockpoužije styly na aktuální blok,
ať se jedná o odstavec, seznam, položku seznamu, heading nebo division.
*

Označené hvězdičkou mají definované také zkratky, tedy %p color=blue% má stejný význam jako %apply=p color=blue%, a %list ROMAN% se shoduje s %apply=list list-style=upper-roman%.

Některé zkratky wikistylů v sobě zahrnují atribut apply=, jako %right% je zkratka pro %text-align=right apply=block%.

Použití wikistylu se projeví pouze pokud je použit v první řádce úseku, který má být formátován; jinými slovy použití wikistylu na třetím řádku odstavce nemůže změnit jeho barvu textu:

zde je odstavec textu
a pokud se pokusíme
použít wikistyl %apply=p color=blue% 
a změnit barvu textu, 
neuspějeme, neboť změna je zaznamenána až po
začátku odstavce.

zde je odstavec textu a pokud se pokusíme použít wikistyl a změnit barvu textu, neuspějeme, neboť změna je zaznamenána až po začátku odstavce.

Naopak, tento %p color=red% odstavec
''bude'' červený, neboť blokový styl
byl použit již v prvním řádku.

Naopak, tento odstavec bude červený, neboť blokový styl byl použit již v prvním řádku.

* Toto je seznam
* %list red% Oops, pozdě na ovlivnění seznamu!
 • Toto je seznam
 • Oops, pozdě na ovlivnění seznamu!

Povolení stylování

Styly neuvedené výše může PMWiki Adminstrator povolit změnou souboru local/config.php. Pro povolení atributu"line-height" přidá řádku:

  $WikiStyleCSS[] = 'line-height';

to the local/config.php file.

Uživatelské styly

Atribut define= umožní propojit zkratku s jakýmkoli wikistylem, zároveň může být použit pro definování dalšího wikistylu.

%define=box block bgcolor=#ddddff border="2px dotted blue"%

%box% [@
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
@]

%box font-weight=bold color=green% [@
$ echo "I said, HELLO"
@]
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
$ echo "I said, HELLO"

Tip: Je vhodné umístit uživatelskou definici stylů do stránky Group Header?, čímž se stane platná pro všechny stránky skupiny. Nebo wiki administrator? může předdefinovat styly, local customization? (viz Custom Wiki Styles?).

Tip: Dobrým zvykem je také stylování podle významu textu. Pokud budete chtít například zobrazovat důležitá sdělení na vašich stránkách zeleně, definujte %define=dulezite green% a používejte v dokumentech %dulezite% namísto %green%. Až se vám později zelená znelíbí, bude výrazně jednodušší změnit (jednu) definici stylu než všechny výskyty %green% celého webu.

Tip: Jakýkoli nedefinovaný WikiStyl je automaticky uchopen jako odkaz na třídu, tedy %pre% je shodné s %class=pre%.

Předdefinované styly

PmWiki definuje následující styly.

 • Barva textu: black, white, red, yellow, blue, gray, silver, maroon, green, navy, purple (shortcut for %color=...%)
 • Zarovnání textu: %center% and %right%
 • Obrázky a objekty
  • Plovoucí vlevo či vpravo: %rfloat% and %lfloat%
  • Rámce: %frame%, %rframe%, and %lframe%
  • Nastavení jako miniatura: %thumb%
 • Otevření odkazu v novém okně: %newwin% (shortcut for %target=_blank%)
 • Komentáře: %comment% (shortcut for %display=none%)
 • Seznamy: %decimal%, %roman%, %ROMAN%, %alpha%, %ALPHA% (viz také Cookbook:OutlineLists)

Příklady

Příklady Wiki stylů obsahuje řadu příkladů použití wikistylů na stránkách.

Známé problémy

 • Procenta zapisovaná v definici stylů (like: %block width=50% %) je nutno zapisovat "pct" místo "%".

Odkazy

<< Tabulkové direktivy | Index dokumentace | Příklady WikiStylů >>

Některé barvy mi nefungují - například %color=#AAAAAA% se zobrazí, ale %color=#AA3333% nefunguje; kde je chyba?

Používejte malá písmena pro zápis hex barevných kódů, jinak dochází ke konfliktům s WikiWord?.

why is a color word not a class class, eg

(:div class="frame green" style="font-size:smaller":)
This text should be small, green, and surrounded by a frame
(:divend:)

This text should be small, green, and surrounded by a frame

why does this not work?

(:div class="blue rframe" style="font-size:smaller":)
This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame
(:divend:)

This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame