EditQuickReference

Značkovací pravidla pro formátování textů - Tipy pro editaci
Odstavec: pro nový odstavec stikněte 2x klávesu Enter; Odsazení textu: ->
Seznamy: * pro odrážkový seznam, # pro číselný seznam, :termín:definice pro seznam definicí
Řez písma: ''kurzíva'', '''tučné''', '''''tučné kurzíva''''', @@psací stroj@@ (pevná šířka)
Odkazy: [[jiná stránka]], [[http://www.example.com]] nebo SpojenáSlovaZačínajícíVelkýmPísmenem
Odkazy s vlastním textem: [[http://www.example.com | můj text]] nebo [[můj text -> http://www.example.com]] zobrazí "můj text" jako odkaz
Témata: [[Téma/Stránka]] zobrazí odkaz Stránka [[Téma.Stránka]] zobrazí odkaz Téma.Stránka

Oddělovače: !, !!, !!! pro nadpisy, ---- pro vodorovnou oddělovací čáru
Změna velikosti: [+...+] zvětší, [-...-] zmenší

Vynechat formátování: [=...=]
Zalomení řádky: \\ nebo [[<<]]