Základy editování

autori (základné)

Stránky na tomto serveru jsou WikiWikiWeb? stránky, což znamená, že stránky může vytvářet a upravovat i více autorů najednou. Chcete-li stránku upravit, klikněte na dokaz Upravit který se nachází kdesi na stránce, obvykle ho hledejte v hlavičce či v patě stránky. Některé stránky můžou být chráněné heslem (password-protected?), což se odvíjí od bezpečnostní politiky systému, ale mnoho systémů dovoluje volnou úpravu svých stránek.

Pokud stránku upravujete, vidíte značkovaný text, která popisuje obsah stránky. Základní pravidla pro značkování (formátování ) jsou velice jednoduché:

 1. Mezi odstavce vkládejte prázdný řádek
 2. Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek symbolem mřížky # pro očíslované, tedy uspořádané seznamy, anebo symbolem * pro odrážky (neuspořádané ) seznamy..
 3. Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním či více značkami ! ; !! je podnadpis, a !!! je podpodnadpis.
 4. Pro zvýraznění textu ho uzavřete do jednoduchých uvozovek; ''text'' pro kurzívu či '''text''' pro tučné písmo.
 5. Chcete-li vytvořit odkaz na jinou stránku, uzavřete obsah názvu do dvojitých hranatých závorek; kupříkladu takto[[basic editing]] (základy editování) odkazuje na tuto stránku. Odkazy na neexistující stránky? (nonexistent pages?) se zobrazují odlišně tak, aby vyzvaly další autory k vytvoření těchto stránek.
 6. Pro vytvoření adresy na jiný server jednoduše napište pouze plnou adresu stránky, příkladem: http://www.example.com/ .

Pokud si stále nejste jisti a chcete experimentovat s formátováním stránek, zkuste WikiPískoviště. Upravovat WikiPískoviště, kde můžete editovat, aniž byste se museli bát, že změníte něco důležitého na těchto stránkách. Chcete-li upravovat i jiné stránky, je slušností je podepsat; použijete-li ~~~ ve skutečnosti se 'podepíšete ' jménem, které poskytnete v poli Autor ve formuláři pro Úpravu stránky.

Příklady

Následující tabulka ukazuje běžné způsoby značkování stránek. Pravý sloupec ukazuje výsledek formátování, levý to, co musíte napsat, abyste tohoto výsledku dosáhli. Více informací naleznete v pravidlech formátování textu a na jiných stránkách Nápovědy. Vyčerpávající seznam předvoleného značkování je k dispozici jako hlavní index značkování?

Všeobecné použití

Takto to vypadá

Toto je třeba napsat

Prázdný řádek

začne nový odstavec.

Prázdný řádek

začne nový odstavec.

Jeden znak nového řádku obvykle neovlivní rozložení. Použijte dvě zpětná lomítka
pro zalomení řádku.

Jeden znak nového řádku
obvykle neovlivní rozložení. 
Použijte dvě zpětná lomítka\\
pro zalomení řádku.

Jedno zpětné lomítko spojí následující řádek s řádkem předcházejícím.

Jedno zpětné lomítko \
spojí následující řádek \
s řádkem předcházejícím.

Použijte tři zpětná lomítka

pro dvojí zalomení řádku.

Použijte tři zpětná lomítka\\\
pro dvojí zalomení řádku.
 • Seznamy se vytvoří pomocí hvězdiček.
  • Víc hvězdiček vytvoří vnořené seznamy
   • Seznam se ukončí

prvním řádkem, na kterém není seznam.

 1. Číslované seznamy
 2. jsou také možné
  • a i ty mohou býti vnořené.
* Seznamy se vytvoří pomocí hvězdiček.
** Víc hvězdiček vytvoří vnořené seznamy
*** Seznam se ukončí
prvním řádkem, na kterém není seznam.

# Číslované seznamy
# jsou také možné
** a i ty mohou býti vnořené.
Šípka (->) odsadí obsah.
Zarovnáte text pro pokračování v odsazení.
Delší šípky (-->) odsadí ještě dále.
Šípka zpátky (-<) vytvoří odsazení dalšího řádku, první řádek je vysazený ven a řádky výše jsou odsazené.
Delší šipky zpět odsadí dále.
-> Šípka (->) odsadí obsah.

  Zarovnáte text pro pokračování v odsazení.

-->Delší šípky (-->) odsadí ještě dále.

-<Šípka zpátky (-<) vytvoří \
odsazení dalšího řádku, první řádek \
je vysazený ven a řádky výše \
jsou odsazené.
--< Delší šipky zpět odsadí \
dále.
Definiční seznam
seznam definicí
položka
definice položky
další položka
definice této položky
: Definiční seznam : seznam definicí
: položka : definice položky
: další položka : definice této položky
 Řádky, které začínají
 mezerou se formátují přesně tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné šířce.

Všimněte si, že velmi dlouhé řádky předformátovaného textu mohou způsobit rozšíření celé stránky.

 Řádky, které začínají
 mezerou se formátují přesně tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné šířce.
Všimněte si, že velmi dlouhé řádky předformátovaného textu
mohou způsobit rozšíření celé stránky.

Tento text je zarovnaný na střed.

Tento text je zarovnaný vpravo.

%center% Tento text je zarovnaný na střed.

%right% Tento text je zarovnaný vpravo.

Čtyři, anebo více, pomlček na začátku řádku


vytvoří vodorovnou čáru.

Čtyři, anebo více, pomlček
na začátku řádku
----
vytvoří vodorovnou čáru.

Odkazy

Takto to vypadá

Toto je třeba napsat

Procvičte si editaci! vo wiki sandbox?.

 • Text ve dvojitých hranatých závorkách se stane odkazem na jiné stránky.
 • Slova se automaticky začínají velkými písmeny na začátku nadpisu.
Procvičte si editaci
vo [[wiki sandbox]].

Procvičte si editaci v WikiSandbox.

Kterou?? No, přeci tu v Main.WikiSandbox.

 • Při odkazování na stránku v jiné wikiskupině, zadejte název skupiny, následovaný oddělovačem, a až potom název stránky
 • Pokud je oddělovač, který použijete, lomítko, objeví se pouze název stránky.
 • Pokud je oddělovač tečka, objeví se celý řetězec.
Procvičte si editaci
v [[Main/WikiSandbox]].
Kterou??
No, přeci tu v [[Main.WikiSandbox]].

Procvičte si editaci na zkušebním místě?.

Procvičte si editaci na zkušebním místě.

Procvičte si editaci na zkušebním místě?.

 • Text po svislé čáře (|) se používá jako text odkazu, či použijte alternativní (a snad i více pochopitelné) označení pomocí šipky (text -> odkaz).
Procvičte si editaci na 
[[WikiSandbox | zkušebním místě]].

Procvičte si editaci na 
[[Main.WikiSandbox | zkušebním místě]].
Procvičte si editaci na
[[zkušebním místě -> WikiSandbox]].

Procvičte si editaci v wiki sandboxe?. Procvičte si editaci v sandbox?.

 • Koncovky se stanou součástí textu odkazu.
 • Závorky skryjí části názvu odkazu.
Procvičte si editaci v 
[[wiki sandbox]]e.
Procvičte si editaci v 
[[(wiki) sandbox]].

Jen tak mimochodem, co jeaardvark?

 • Pmwiki může používat InterMap prefixy, které mají specifické významy.
 • Závorky jich můžou též skrýt.
%newwin%Jen tak mimochodem, ,
co je [[(Wikipedia:)aardvark]]?

Odkazy na externí zdroje lze zadat:

 1. čisté url: http://google.com
 2. text odkazu: Google
 3. jako oznámení: [1]
Odkazy na externí zdroje možno zadat
# čisté url: http://google.com
# text odkazu: [[http://google.com | Google]]
# jako oznámení: [[http://google.com |#]]

Odkazy se můžou otevřít v novém okně, jako v http://www.pmwiki.org.

Odkazy se můžou otevřít v novém okně,
jako v %newwin% http://www.pmwiki.org.

Formátování znaků

Zvýrazněné, silně zvýrazněné, zvýrazněná kurzíva.

 • Toto jsou všechno apostrofy (jednoduché uvozovky), NE dvojité uvozovky.
''Zvýrazněné'', '''silně zvýrazněné''', 
'''''zvýrazněná kurzíva'''''. 

Text s rovnou šířkou

Toto je předformátovaný tok textu

@@Text s rovnou šířkou@@ 
 
[@Toto je
 předformátovaný
  blok textu@]
 • Text s horními indexy
 • Text s dolními indexy
 • odstraněný přeškrtnutý text
 • vložený podtržený text
 • velký, větší text
 • malý, menší text
* Text s '^horními indexy^'
* Text s '_dolními indexy_'
* odstraněný {-přeškrtnutý-} text
* vložený {+podtržený+} text
* [+velký+], [++větší++] text
* [-malý-], [--menší--] text

WikiStyles dovoluje textu aby byl v jiných barvách.

 • Použijte malá písmena pro barvy RGB (#ff7f00, ne #FF7F00).
[[WikiStyles]] dovoluje %red% textu
%blue% aby %green% byl v 
%color=#ff7f00% jiných %%barvách.

Nadpisy a bloky

Hlavní podnadpis

Hlavní podnadpis s menším textem

Vedlejší podnadpis

A více

Podnadpisů
 • Nadpisy jsou užitečné pro vytvoření "dobře strukturované" stránky. Opravdu nejsou na vytvoření pouze velkého textu.
!! Hlavní podnadpis
!! [-Hlavní podnadpis s menším textem-]
!!! Vedlejší podnadpis
!!!! A více
!!!!! Podnadpisů
Titulky stránky

Nezobrazené

 • Direktiva (:title:) nastaví titulek stránky na něco jiného než je název stránky.
(:title Základy editování:)
Blokové styly

Všechen text v tomto bloku je fialový.

 • Fialové krávy a fialové květy
 • Fialový lidožrout
 • A nyní je tento seznam červený
 • a tento text je zarovnaný na střed
 • a tento text je zarovnaný vpravo
 • A toto je normálně
>>purple<<
Všechen text v tomto blok
je fialový.
* Fialové květy a fialové krávy
* Fialový lidožrout
>>red<<
* A nyní je tento odkaz červený
>>center<<
* a tento text je zarovnaný na střed
>>right<<
* a tento text je zarovnaný vpravo
>><<
* A toto je normálně

<< Introduction? | Index dokumentu | Tvorba nových stránek >>

OT: PmWiki je pro mne nová, kde můžu zjistit nějaké základní informace pro začátek? OD: Tato stránka (Základy editace) je dobrý začátek. Odtud můžete jednoduše následovat navigační odkazy v dolní části stránky (říká se jim WikiTrails? - Wiki stopy) na další stránky nebo na stránku Index dokumentu, která poskytuje přehledný index základních dokumentačních stránek, seřazených od základních po pokročilé.

OT: Jak do svojí Wiki vložím speciální znaky? OD: Použijte kódy znaků pro vložení speciální znaky?, jako jsou symboly Copyright (©) a Trademark (® anebo ™), které se nenacházejí na Vaší klávesnici.

OT: Proč jsou samostatné řádky textu v zdrojovém značkování spojené do jediného řádku ve finální verzi ? Aktualizuj mě (:linebreaks:)

...