Historial d'una pàgina

autores (bàsic)

Quan es crida PmWiki amb '?action=diff' al URL, aquest mostra un resum de les edicions efectuades sobre la pàgina. Cada edició es visualitza a dintre d'una caixa que mostra les línies afegides, canviades o esborrades durant eixa edició, en format abans i després.

A sota de cada caixa hi ha un enllaç "Restore". Fent-hi clic s'obrirà el formulari d'edició amb la pàgina tal i com estava abans d'eixa edició. Podeu fer canvis o simplement clicar sobre "Save" per a restaurar el text.

Hi ha dos opcions addicionals específiques de l'Historial:

  • Hide minor edits - oculta qualsevol edició que l'autora ha considerat com a 'secundaria'. - Es fa afegint "&minor=n" a "?action=diff". Per defecte es mostren les modificacions secundàries.
  • Show changes to output - Mostra els canvis tal i com es veuen quan llegim la pàgina (al contrari que la visualització normal que mostra els canvis al codi wiki). Es fa afegint "&source=n" a "?action=diff". Podeu mostrar els canvis al codi amb "&source=y" (per defecte es fa això des de la versió 2.2.13 de PmWiki).
  • Podeu definir-los alhora usant "?action=diff&source=y&minor=y".

Per al mode "Show changes to markup" (usat per defecte), podeu deshabilitar el resaltat de paraules diferents definint al fitxer config.php:

  $EnableDiffInline = 0;

L'historial d'una pàgina s'emmagatzema durant un nombre determinat de dies/edicions, donat per les variables $DiffKeepDays (dies a guardar) i $DiffKeepNum (edicions a guardar); aquestes variables les defineix l'administrador/a?. Quan s'edita una pàgina es descarta qualsevol informació històrica que excedesqui aquests valors.

Noteu que una revisió específica no s'esborra de l'historial fins la primera edició després d'haver passat el temps especificat per $DiffKeepDays. Per tant, es possible que algunes pàgines tinguin revisions més antigues que $DiffKeepDays -- aquestes revisions s'esborraran el pròxim cop que s'editin aquestes pàgines.

Vegeu també

És possible esborrar l'historial de les pàgines?

1. Els administradors/es poden netejar els historials usant la recepta Cookbook:ExpireDiff.

2. Els administradors/es amb accés FTP poden descarregar pàgines individuals des del directori wiki.d, obrir-les amb un editor de text, esborrar manualment l'historial i tornar-les a pujar al mateix directori. S'ha de tenir una cura especial quan s'editen les pàgines manualment, per tal de mantenir els elements mínims requerits i evitar corrompre'n els continguts. Vegeu PageFileFormat?.

3. Editeu la pàgina. Seleccioneu tot el contingut de l'àrea d'edició i talleu-lo al porta-retalls. Introduïu delete com a únic text i cliqueu sobre el botó save and edit. Seleccioneu tot el contingut de l'àrea d'edició i enganxeu el continguts del porta-retalls sobre ells. Cliqueu sobre el botó save. Açò esborrarà tot l'historial fins a l'última versió desada on s'ha tornat a afegir el material enganxat.

Com put restringir la lectura de l'historial (?action=diff) per al grup amb permisos d'edició?

Al fitxer local/config.php, afegiu:

$HandleAuth['diff'] = 'edit';

En cas d'establir aquesta restricció a una granja, si després voleu habilitar-la per a un wiki particular, definiu al seu fitxer local/config.php:

$HandleAuth['diff'] = 'read';Traducció de PmWiki.PageHistory - Pàgina original a PmWikiCa.PageHistory - Backlinks