Enllaços

autores (bàsic)

Una característica clau dels sistemes wiki n'és la facilitat per a crear enllaços als documents. PmWiki ens proporciona diversos mecanismes per a la creació dels mateixos.

Enllaços a altres pàgines dintre del wiki

Per a crear un enllaç a un altra pàgina, només cal tancar el nom de la pàgina dintre de claudàtors dobles, com a [[wiki sandbox]] o [[installation]]. Això dona com a resultat un enllaç a wiki sandbox i a installation, respectivament.

PmWiki crea un enllaç fent servir el text que hi ha dintre dels claudators. Ho fa eliminant els espais entre paraules, i transformant en majúscula la primera lletra de cada paraula que va seguida per espais o altres tipus de puntuacions (com ~). Així doncs tot i que [[Wiki Sandbox]], [[wiki sandbox]], i [[WikiSandbox]] tenen una aparença diferent, totes creen un enllaç a la pàgina anomenada WikiSandbox. En altres paraules, PmWiki crea automàticament "la ruta de l'enllaç" fent servir el nom de la pàgina en format CamelCase (primera lletra de cada paraula en majúscules, i sense espais), però el "text de l'enllaç" es mostra tal i com l'heu escrit.

Alguns PmWiki (per defecte no és així) reconeixeran en les paraules escrites en format CamelCase, conegudes com a ParaulesWiki, l'enllaç a la pàgina del mateix nom.

Canviar el text de l'enllaç

Hi ha tres maneres de que el text de l'enllaç es mostri diferent:

 1. Oculta el text de l'enllaç. La part del text de l'enllaç que sigui entre (parèntesis) no es mostrarà, així doncs [[(wiki) sandbox]] enllaça amb WikiSandbox però es mostra com sandbox. Per a aquells enllaços que incloguen parèntesis, feu servir %28 i %29 en el seu lloc http://www.example.com/linkwith%28parenthese%29.
 2. Canvieu el text de l'enllaç. Podeu especificar un altre text per a l'enllaç després d'una barra vertical, com a [[WikiSandbox | un àrea de proves]], o també podeu usar una fletxa (->) per a invertir l'ordre del text de l'enllaç i el destí, com a [[un àrea de proves -> WikiSandbox]]. Els dos tipus es mostraran com a un àrea de proves.
 3. Mostra el títol de la pàgina enlloc del nom de la pàgina. PmWiki no te cap problema amb l'ús de caràcters especials al nom de les pàgines, però en ocasions el joc de caràcters és diferent entre el servidor (on s'executa PmWiki) i l'ordinador des d'on es llegeix el wiki. En concret, el joc de caràcters UTF-8 sol provocar problemes. Així que és millor fer servir caràcters ASCII per al nom de les pàgines, i especificar-ne la traducció amb la directiva (:title NomTitolPagina:) dintre de la pròpia pàgina. Podreu mostrar el títol enlloc del nom fent servir la marca [[NomPagina|+]], p.ex. la pàgina BasicEditing conté la directiva (:title Regles bàsiques d'edició:) això fa que un enllaç escrit com [[BasicEditing|+]] es mostri com Regles bàsiques d'edició.
  Des de la versió 2.2.14 de PmWiki açò també funciona per a aquelles pàgines tècniques que tenen un registre a la XLPage, sense haver d'afegir la directiva (:title NomTitolPagina:) a dintre d'aqueixa pàgina (per a més detalls feu un cop d'ull a Localization.Localization).

Per sobre dels mètodes explicats a dalt, es pot afegir un sufixe al final de l'enllaç, que passarà a formar part del text de l'enllaç, però no del nom de la pàgina de destí.
Nota: Ara per ara aquesta característica no funciona amb la marca [[NomPagina|+]].

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

[[(wiki) sandbox]],
[[(wiki) sandbox]]es\\
[[WikiSandbox|wiki sandbox]],
[[WikiSandbox|wiki sandbox]]es\\
[[BasicEditing|+]]

sandbox, sandboxes
wiki sandbox, wiki sandboxes
Regles bàsiques d'edició

Enllaços a pàgines inexistents

Els enllaços que apunten a pàgines inexistents? es mostren d'un mode especial, per tal de convidar a la gent a crear la pàgina. Per més detalls, feu un cop d'ull a Creació de pàgines noves.

Enllaços a pàgines que formen part d'altres grups

Els enllaços tal i com s'han descrit a dalt són entre pàgines del mateix grup. Per tal de crear un enllaç a un altre grup, afegiu el nom de l'altre grup i un punt o una barra obliqua abans del nom de la pàgina. Per exemple, els enllaços a Main/WikiSandbox es poden escriure com:

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox | text de l'enllaç]]
* [[Main.WikiSandbox | +]]

Per a enllaçar amb la pàgina "inicial" d'un grup, podeu ometre el nom de la pàgina:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Per aprendre més sobre els grups de PmWiki vegeu Grup wiki.

Enllaços a categories

Les Categories són un mètode per a organitzar i trobar pàgines relacionades. La idea és que cada pàgina que cau dintre d'una temàtica particular hauria de tenir un enllaç a una pàgina comuna on s'arrepleguen els enllaços a altres pàgines d'aquesta temàtica. Aquestes pàgines comunes es creen dintre d'un grup especial anomenat Category, i per això aquestes àrees temàtiques s'anomenen "categories".

Afegir una pàgina a la categoria Tema és fa simplement afegint l'etiqueta [[!Tema]] al text de la pàgina. Això crearà un enllaç a la pàgina Category.Tema. Així doncs [[!Tema]] és una especie de drecera per enllaçar a la pàgina Category.Tema. Per a més informació, vegeu Categories.

Enllaços a les pàgines d'usuaria

Del mateix mode, l'etiqueta [[~Autora]] és una drecera per enllaçar a la pàgina Autora del grup especial Profiles. PmWiki crea automàticament aquest tipus d'enllaç per a l'autora actual, quan troba tres caràcters ~ seguits (~~~) al text de la pàgina. L'autora actual és el nom que hi ha al camp "Autor/a", a l'hora de modificar una pàgina. Quan es troben quatre caràcters ~ seguits (~~~~), també s'hi afegeix l'hora i la data actuals.

Així doncs, quan el camp Autor/a conté "Escriptora":
el marcatge ~~~ serà substituït per: Escriptora?
i el marcatge ~~~~ serà substituït per: Escriptora? 10 d'Octubre, 2010, a les 04:50 PM

Dreceres

[[NomPagina|#]] crea un enllaç de referència com el que es mostra abaix[1].

Enllaços a zones específiques dintre d'una pàgina -- "àncores"

Per tal de definir una ubicació a dintre d'una pàgina on saltar-hi directament, useu l'etiqueta [[#name]]. Això crea un "àncora" que identifica unívocament eixa ubicació de la pàgina. Llavors per fer un enllaç que vagi directament a l'àncora, feu servir una d'aquestes opcions

 • [[#nom|text de l'enllç]] dintre de la mateixa pàgina, o
 • [[NomPagina#nom]] o [[NomPagina#nom|text de l'enllaç]] per a ubicacions a altres pàgines
 • La forma [[NomPagina(#nom)]] ens pot ser útil per a ocultar el text de l'àncora.

Per exemple, ací hi ha un enllaç a la secció Intermapes, ubicada més abaix.

Notes:

 • El nom de l'àncora ha de començar necessàriament amb una lletra, no pas un nombre.
 • Un enllaç a un àncora s'ha d'escriure amb les mateixes majúscules i minúscules que l'àncora.
 • A les àncores no pot haver espais: "[[#la meua ancora]]" no funcionarà, "[[#lameuaancora]]" sí.

Enllaços a accions

Per a enllaçar amb una acció específica per a la pàgina actual feu servir [[{$FullName}?action=nomdelaccio|text de l'enllaç]].

Alguns exemples:

 • [[{$FullName}?action=edit|Edita]] per a editar o
 • [[{$FullName}?action=diff|diferències]] per a veure les diferències.

Enllaços a fora del wiki

Enllaços a llocs externs (URLs)

Els enllaços a llocs externs comencen amb un prefixe de l'estil 'http:', 'ftp:', etc. Així doncs tant http://google.com/ com [[http://google.com/]] enllacen amb Google. Com s'ha indicat anteriorment, una autora pot especificar el text de l'enllaç usant una barra vertical o una fletxa, com [[http://google.com/ | Google]] o [[Google -> http://google.com]].

És possible especificar un "títol emergent" per a l'enllaç extern afegint-lo entre cometes darrere de l'adreça:

El títol emergent de l'enllaç és ''Pàgina d'inici de PmWiki''
[[http://www.pmwiki.org/"Pàgina d'inici de PmWiki"|enllaç]]

enllaç

Si l'enllaç extern conté parèntesis, haureu d'usar el símbol %28 en substitució de "(" i %29 en substitució de ")" :

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_%28disambiguation%29 | enllaç a "Wiki (disambiguation)" ]]

enllaç a "Wiki (disambiguation)"

Enllaços a fitxers (locals) intranet

Podeu enllaçar a un sistema de fitxers afegint el prefixe 'file:///' (almenys amb Internet Explorer). Així doncs file:///S:\ProjPlan.mpp i [[Shared S drive->file:///S:\]] són ambdós enllaços vàlids. Amb sistemes Windows pot ser voleu usar noms de xarxa (p.ex. \\servidor1\arrel\subdirectori) en lloc de lletres d'unitats que tal volta no són les mateixes per a totes les usuàries. No tots els navegadors acceptaran eixos enllaços.

Característiques dels enllaços

Els enllaços com a referències

Els enllaços es poden usar com a referències, de manera que l'enllaç apareix com una referència numèrica anònima en lloc d'un enllaç de text normal. Disposeu de les següents etiquetes per a produir una seqüència de números de referència:

Donar format a l'enllaç així: [[http://google.com |#]] produeix: [2] com a enllaç.

Les subsegüents aparicions del format de referència dintre de la mateixa pàgina s'incrementaran automàticament com a l'exemple següent: Introduint [[http://pmwiki.com |#]] produeix [3], [[#intermaps |#]] produeix [4], i així per a la resta de referències.

Intermapes

També es dona suport als enllaços InterMapes. En concret, es pot usar l'entrada InterMap Path: per a crear enllaços usant camins absoluts o relatius (p.ex., Path:../../algundirectori/meeec.html o Path:/directori/algunacosa.png).

Enllaços que obrin una finestra nova al navegador

Per a que un enllaç s'obri a un altra finestra, useu %newwin%...%%:

També podeu especificar que els enllaços s'haurien d'obrir a una finestra nova amb l'atribut %target=_blank%...%%:

El següent enllaç %target=_blank% http://pmichaud.com %%
s'obrirà a una finestra nova.

El següent enllaç http://pmichaud.com s'obrirà a una finestra nova.

Enllaços que els robots no segueixen

Per tal d'indicar als robots i als comprovadors d'enllaços que no segueixin un enllaç, precediu-lo amb %rel=nofollow%.

Els enllaços i les classes CSS

PmWiki assigna automàticament algunes classes a certs tipus d'enllaços. Entre altres coses, això ens permet donar un format diferent a cada tipus.

Nota: Possiblement aquesta sigui una llista incompleta.

.selflink
Un enllaç a la pàgina actual. És útil per a indicar als menús i a les barres laterals "on som" actualment.
.wikilink
Un enllaç a un altra pàgina dintre del propi wiki.
.urllink
Un enllaç a una pàgina fora del wiki.

Notes

Nota: El comportament per defecte de "+" explicat a dalt es pot canviar per tal de mostrar el títol espaiat en lloc de mostrar simplement el títol, afegint el següent codi al fitxer config.php:

## [[target |+]] title links
Markup('[[|+', '<[[|',
 "/(?>\\[\\[([^|\\]]+))\\|\\s*\\+\\s*]]/e",
 "Keep(MakeLink(\$pagename, PSS('$1'),
         PageVar(MakePageName(\$pagename,PSS('$1')), '\$Titlespaced')
        ),'L')");

Com puc crear un enllaç que s'obri a una finestra nova?

Useu l'estil wiki %newwin%, com a:

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Com puc crear un enllaç que s'obri a una finestra nova, i configurar eixa finestra?

Això requereix javascript. Vegeu Cookbook:PopupWindow.

Com puc ficar una adreça de correu electrònic?

Useu l'etiqueta mailto:, com als següents exemples:

* mailto:adreça@exemple.com
* [[mailto:adreça@exemple.com]]
* [[mailto:adreça@exemple.com | escriu-me]]
* [[mailto:adreça@exemple.com?subject=Assumpte a tractar | escriu-me]]

El format [[mailto:mi@exemple.com?cc=algualtre@exemple.com&bcc=altre@exemple.com&subject=Assumpte pre-establert&body=Cos del missatge pre-establert | text a mostrar]] =] vos permet especificar més paràmetres, com ara bé el cos del missatge o més destinatàries (pot no funcionar amb tots els navegadors o clients de correu).

Vegeu també Cookbook:DeObMail per a informar-vos sobre com protegir les adreces de correu dels spammers.

Com puc habilitar enllaços a altres protocols, com ara bé nntp:, ssh:, xmpp:, etc?

Vegeu Cookbook:Add Url schemes

Com puc fer un enllaç amb una ParaulaWiki que enllaci amb una pàgina externa?

Useu l'etiqueta per a enllaços. Hi ha dos formats:

[[http://exemple.com/ | ParaulaWiki]]
[[ParaulaWiki -> http://exemple.com/]]

Com puc trobar totes les pàgines que enllacen a un altra pàgina (i.e., retroenllaços)?

Al formulari de cerca del wiki, useu link=Grup.Pagina per tal de trobar totes les pàgines que enllacen a Grup.Pagina.

Useu l'opció link= de la directiva (:pagelist:), com a

(:pagelist link=AlgunaPagina list=all:)  -- mostra tots els enllaços a AlgunaPagina
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- mostra tots els enllaços a la pàgina actual

Amb quins protocols es pot enllaçar des de PmWiki?

Vegeu PmWiki:Link schemes Link schemes supported by PmWiki

Com puc fer que els enllaços externs s'obrin a una finestra nova, i estiguen marcats amb una icona?

Vegeu Cookbook:External links

Com puc usar una imatge com a enllaç?

Useu [[Pagina| Attach:imatge.jpg ]] o [[ http://lloc | http://lloc/imatge.jpg ]] Vegeu ImatgesTraducció de PmWiki.Links - Pàgina original a PmWikiCa.Links - Backlinks