Instal·lació de PmWiki

administradores (bàsic)

Aquesta pàgina explica com descarregar i instal·lar PmWiki 2.1 i 2.2. Ací hi ha una llista de pàgines relacionades:

S'aprecia qualsevol millora sobre aquestes instruccions. Només cal que informeu del problema a la MailingLists? de pmwiki-users o feu servir PmWiki Issue Tracking System.

Instal·lar PmWiki

Si voleu actualitzar, per favor llegiu la pàgina Upgrades?.

1. Descàrrega

Descarregueu l'última versió estable de PmWiki en format

Descarregueu l'última versió beta des de la pàgina PmWiki:Subversion.

2. Descomprimiu

Descomprimiu l'arxiu (tar zxvf pmwiki-latest.tgz o unzip pmwiki-latest.zip). Això crearà un directori pmwiki-x.y.z què contindrà una còpia de PmWiki. Per exemple, el paquet "latest" actual s'hauria de descomprimir a un directori anomenat pmwiki-2.3.35. Els fitxers d'aquest directori són:

 README.txt    Un document introductori
 pmwiki.php    El programa principal de PmWiki
 local/      Els scripts de configuració (fitxers de configuració local)
 cookbook/     Complements (també anomenats receptes) del Cookbook
 docs/       Documentació breu, scripts de configuració d'exemple
 pub/       Arxius accessibles públicament
 pub/css/     Fulls d'estil CSS extra [1]
 pub/guiedit/
 pub/skins/    Plantilles per a la personalització de l'aspecte i de la interacció
 scripts/     Scripts què són part de PmWiki
 wikilib.d/    Conjunt de pàgines de PmWiki incloses per defecte

El directori pmwiki-x.y.z s'ha de col·locar a algun lloc accessible pel servidor web (p.ex., a al directori public_html o algun equivalent). Podeu ubicar els fitxers i directoris de diverses maneres -- mitjançant FTP, o amb una comanda Unix mv o cp hauria de ser suficient.

Nota: Es recomana canviar el nom del directori "pmwiki-x.y.z" per simplement "pmwiki" o fins i tot només "wiki".

3. Creació dels directoris necessaris

En la majoria de casos PmWiki crearà els directoris tot sol. Obriu el navegador web i visiteu l'script pmwiki.php al servidor (i.e., no la còpia que teniu a al vostre ordinador què s'accedeix usant un URL del tipus file://...). PmWiki analitzarà la vostra configuració i vos donarà instruccions (si és necessari) per a crear el directori wiki.d/ què s'usarà per a emmagatzemar les pàgines creades al vostre lloc web.

Alternativament, hi ha dos maneres d'arribar al mateix resultat. (Feu servir Filezilla o WinSCP per a canviar els permisos dels fitxers i directoris FTP.)

3a. Podeu crear el directori wiki.d/ manualment, i després donar-li permisos d'escriptura per a tothom (i.e., "chmod 777 wiki.d"). Useu aquest mètode quan el mode segur (safe mode) és actiu a la instal·lació PHP del servidor.
3b. En alguns sistemes podeu deixar que PmWiki crei el directori wiki.d/ canviant temporalment els permisos del directori què conté el fitxer pmwiki.php a 2777. En sistemes Unix això es fa anant al directori que conté el fitxer pmwiki.php i executant l'ordre
chmod 2777 .
(noteu el punt al final). L'ordre chmod també funciona a molts programes FTP. Si creeu el directori wiki.d/ així, aconseguireu (1) el directori amb permisos d'escriptura de manera que el servidor web podrà crear els directoris de dades que necessiti per als fitxers wiki, (2) mantenir la propietat del grup del directori de manera que l'instal·lador podrà manipular els fitxers creats al directori, i (3) fer que siga més difícil accedir als fitxers de wiki.d/ des d'altres comptes del mateix servidor.

Després d'haver establert els permisos del directori, torneu a intentar obrir l'script pmwiki.php al navegador. Si tot ha anat bé, s'haurà creat el directori wiki.d i veureu la pàgina d'inicial.

Important: Si useu el mètode 3b, haureu de redefinir els permisos "chmod 755 ." del directori què conté pmwiki.php.

4. Inicialització

Trobareu altres tasques per a començar a personalitzar la vostra instal·lació de PmWiki a la pàgina de InitialSetupTasks?. Per a més informació, tal volta també voleu llegir detalladament les Notes de Versió.

5. Configureu l'idioma

Si voleu usar PmWiki en un idioma que no siga l'anglès, descarregueu el paquet d'idiomes internacional? en format zip (i18n-all.zip) des de http://pmwiki.org/pub/pmwiki/i18n/. Després descomprimiu-lo i copieu els continguts al directori wikilib.d/. Alternativament al fitxer amb tots els idiomes (sufixe -all), també podeu descarregar el fitxer d'idioma de la llengua que vos interessa.

Els idiomes disponibles són:

Hi ha dos directoris a l'arxiu i18n descomprimit, , scripts i wikilib.d. Copieu els fitxers continguts en aquestos directoris als directoris scripts i wikilib.d del vostre directori PmWiki respectivament. Per exemple, per a localitzacions en Català, PmWikiCa.* i PmWiki.* han de quedar ubicades al mateix directori.

Aleshores, habiliteu-ne la localització afegint la instrucció per a carregar la traducció que preferiu al fitxer local/config.php. Per exemple, XLPage('ca','PmWikiCa.XLPage'); carregarà la pàgina d'idioma català PmWikiCa.XLPage.

Podeu llegir més sobre aquest tema a Internationalizations?.

Notes

 • La distribució de PmWiki no inclou un fitxer index.php a propòsit. Podeu afegir el vostre propi "wrapper" al mateix directori on és pmwiki.php. Creeu un fitxer nou anomenat index.php i escriviu-hi la següent línia (hi falta l'etiqueta " ?>" de tancament a propòsit):
  <?php include_once('pmwiki.php');

Resistiu la temptació de canviar el nom al fitxer pmwiki.php per index.php perquè si ho feu el fitxer no serà substituït en actualitzar el programari.

 • Si useu l'ordre tar de Unix per a descomprimir l'arxiu del pas 2 de sobre, assegureu-vos que els fitxers es creen amb els permisos suficients per a que el servidor web hi pugui accedir. Normalment vos en podeu assegurar escrivint umask 002 a la línia d'ordres abans de descomprimir el fitxer tar.
 • Quan feu una instal·lació a un sistema Windows hauríeu de fer una ullada a la recepta Cookbook:SimultaneousEdits per tal d'habilitar l'edició simultània?.
 • Podeu trobar més trucs i consells a Troubleshooting?.

Feu una ullada a:

Puc canviar el nom del fitxer pmwiki.php a index.php?

No es recomana canviar el nom del fitxer pmwiki.php. En lloc d'això, creeu un fitxer index.php que contingui aquesta única línia

<?php include_once('pmwiki.php');

Com faig de pmwiki.php la pàgina per defecte d'un lloc web?

Creeu un fitxer index.php que executi PmWiki des d'un subdirectori (per exemple pmwiki/ ) i col·loqueu-lo al directori web arrel del lloc.

<?php chdir('pmwiki'); include_once('pmwiki.php');

Nota: En aquest cas serà necessari que definiu explícitament la variable $PubDirUrl (p.ex. amb el valor "http://example.com/pmwiki/pub") al fitxer local/config.php .

Com puc habilitar els "URLs nets" què són més curts i pareixen camins a les meues pàgines wiki? Per què pmwiki.org sembla tenir una estructura de directoris en lloc de tenir "?n=pagename" als URLs?

Feu una ullada a Cookbook:CleanUrls.

Com put fer servir PmWiki en una instal·lació isolada (fora de línia, portàtil) ?

Feu una ullada a Cookbook:Standalone o a Cookbook:WikiOnAStick.Traducció de PmWiki.Installation - Pàgina original a PmWikiCa.Installation - Backlinks