WikiTrails

Тази страница на английски

WikiTrails дава възможност на авторите да създават "линии" от страници, които се обхождат чрез връзки към "Предишна" - "Следваща" страница. За да направите това трябва да зададете рада на стръниците, като създадете нова страница "индекс на линията" и после сложите навигация на всяка от страниците от линията.

Пример:

1) Страницата индекс на линията TrailIndexPage съдържа:

* [[MyTrailPage1]]
* [[MyTrailPage2]]
* [[MyTrailPage3]]

2) Във всяка от страниците MyTrailPage1, 2, и 3 се вмъква:

<<|[[TrailIndexPage]]|>>