Специални страници

Тази страница на английски.

Това е кратък преглед на редица "специални" страници, които се срещат в PmWiki, и хипервръзки към други страници с повече информация.

Тези страници са специални защото:

  • PmWiki сама ги създава и актуализира (например RecentChanges?, Site.AllRecentChanges)
  • PmWiki ги включва в шаблона по подразбиране (например SideBar)
  • PmWiki ги включва в други страници (например GroupHeader, GroupFooter)
  • PmWiki ги използва за да генерира други страници (например XLPage)
  • PmWiki ги използва при обработка и валидиране (например GroupAttributes?)
  • PmWiki ги използва за да генерира съдържание в други страници (например Site.InterMap?, Site.PageListTemplates)

...

Моля преведете останалото.