Изображения

За да вмъкнете изображение в дадена страница, напишете адреса (URL-а) на изображението. Евентуалния алтернативен текст (който се показва като изскачащ текст при задържане на курсора върху изображението или на мястото на изображението във браузърите, които не показват изображения) се поставя в двойни кавички "...", веднага след адреса. Заглавие, което се показва под изображението, представено евентуално с форматиран текст, може да се постави след вертикална черта |.

http://pmichaud.com/img/misc/pc.jpg"Paper clips" | [- %newwin% [[ Wikipedia:Paper_clips | Paper clips ]] are ''fun'' to work with. -]
Paper clips
Paper clips are fun to work with.

Изображенията могат да се слагат и като Uploads файлове (например: Attach:image.jpeg Δ) и използване на InerMap? връзки. По подразбиране PmWiki поддържа следните формати за изображения:

   gif jpg jpeg png

...